Medycyna to jedna z najszybciej rozwijających się dziedzin nauki. Dzięki niej choroby są coraz szybciej wykrywane i skutecznie leczone. Także nowoczesny sprzęt, którym dysponują placówki medyczne, umożliwia obecnie badania, które są mniej inwazyjne i bardziej komfortowe dla pacjentów. Doskonałym przykładem jest kolonoskopia, która coraz częściej jest wspierana przez endoskopię kapsułkową, która umożliwia zbadanie jelita – zarówno cienkiego, jak i grubego.

 

ENDOSKOPIA KAPSUŁKOWA – DLA KOGO?

Jeśli pacjent odczuwa niewyjaśnione bóle brzucha, zauważył powiększenie jego obwodu, męczą go częste biegunki, niewyjaśnione krwawienia z przewodu pokarmowego, a także podejrzewa się u niego chorobę Leśniewskiego-Crohna lub guza jelita cienkiego, to niezwłocznie powinien zgłosić się do gastroenterologa np. w Prywatnej Lecznicy Certus. Lekarz wówczas oceni czy diagnostyka kapsułką endoskopową jelita cienkiego jest właściwa w danym przypadku. Istnieje kilka przeciwskazań medycznych, które powodują, że u niektórych pacjentów nie należy wykonywać tego rodzaju badania. Są to m.in. zniekształcenia w przewodzie pokarmowym, zaparcia, zwężenia, przetoki, wszczepiony rozrusznik serca, ostre zapalenie jelit, ciężka niedokrwistość z braku żelaza lub popromienne zapalenie jelita grubego oraz u kobiet – ciąża.

Lekarz może zalecić także pacjentowi endoskopię kapsułkową jelita grubego. Kapsułka stosowana jest głównie u osób, u których wykonano niekompletną kolonoskopię i obejrzenie całej okrężnicy było niemożliwe. Ponadto kapsułka służy wykrywaniu polipów u pacjentów, u których występuje krwawienie z dolnego odcinka przewodu pokarmowego.

PRZEBIEG BADANIA

Do badania wykorzystywane jest jednorazowe i niewielkie urządzenie, które swoją wielkością przypomina tabletkę. Wewnątrz kapsułki wbudowana jest jedna lub dwie kamery, które wykonują serię zdjęć, podczas gdy urządzenie przesuwa się wzdłuż jelita. Kapsułka umożliwia dokładne obejrzenie narządu. Niemożliwy jest jedynie powrót do miejsca już raz widzianego – co oznacza, że kapsułka nie może „zawrócić”, ponieważ porusza się zgodnie z perystaltyką jelit.

Wykonane zdjęcia są wysyłane do specjalnych rejestratorów. Na koniec lekarz dokonuje analizy dostarczonego materiału. Łączna liczba przesłanych podczas badania fotografii może wynieść nawet ponad 60 tysięcy. W Prywatnej Lecznicy Certus czas przeglądania oraz oceny wyników endoskopii kapsułkowej zależy od wykrytej choroby wynosi zwykle od 2 do 3 dni.

DUŻA SKUTECZNOŚĆ W KOMFORTOWEJ FORMIE

Badanie endoskopowe jelita grubego przy użyciu kapsułki pozwala na wykrycie 68,8% przypadków polipów wielkości co najmniej 6 mm i 64.9% przypadków co najmniej jednego polipa wielkości 10 mm lub większego, które zostały także wykryte w kolonoskopii. Dodatkowo system stwierdził polipy wielkości 6 mm u 18,7% pacjentów, u których podczas kolonoskopii nie stwierdzono żadnych polipów.

W przypadku endoskopii kapsułkowej jelita cienkiego, wyniki są równie zadowalające. Jest ona skuteczna w diagnostyce krwawień z jelita cienkiego i choroby Leśniowskiego-Crohna. Badanie umożliwia wykrycie 50-67% przypadków krwawień z przewodu pokarmowego i 43-71% przypadków choroby Crohna.

Najważniejszą korzyścią jest jednak fakt, że przeprowadzenie badania jest dla pacjenta komfortowe
i bezpieczne, a kapsułka zostaje naturalnie wydalona z organizmu maksymalnie w ciągu 48 godzin.