Ilu pracowników sektora ochrony zdrowia uległo wypadkom w pracy? Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w pierwszym półroczu 2018 roku w sektorze „Opieka zdrowotna i pomoc społeczna” wypadek miało 3 997 osób. Średni czas przebywania na zwolnieniu lekarskim wyniósł  w tym okresie ponad 21 dni. Branża ta jest od lat na trzecim miejscu pod względem liczby wypadków przy pracy. Warto więc, aby przedstawiciele zawodów medycznych rozważyli zakup polisy na życie, która zabezpieczy ich i ich rodziny.

Branże z ryzykiem

Sektory, w których  pracownicy najczęściej ulegają wypadkom przy pracy nie zmieniają się od kilu lat. Pierwsza trójka to nadal: przetwórstwo przemysłowe, handel i naprawa pojazdów samochodowych oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna. Tylko w 2017 roku wypadkom w pracy w branży opieki zdrowotnej i pomocy społecznej uległo 9 337 osób, to o 139 mniej niż w roku 2016. Łączny czas, w którym te osoby nie pracowały to aż 268 709 dni w roku 2017 i 252 424 dni w roku 2016. Średnio daje to w obu przypadkach blisko 27 dni niezdolności do pracy. Pierwsze półrocze roku 2018 to już blisko 4 tys. osób, które miało wypadek w pracy (3 997 osób, średni czas przebywania na zwolnieniu to 21 dni). Niestety zdarzają się też wypadki śmiertelne: Dwie osoby w wyniku wypadku poniosły śmierć w roku 2017. Rok wcześniej w tym samym okresie śmiertelnych wypadków było 6, a w pierwszym półroczu tego roku 1. Właśnie z myślą o osobach pracujących w zwodach medycznych firma INTER przygotowała nową wersję grupowego ubezpieczenia na życie INTER Medyk Life, które zabezpiecza finansowo w przypadku nieprzewidywanych zdarzeń losowych.

Ochrona na życie dla zawodów medycznych i pracowników służby zdrowia

INTER Medyk Life to propozycja w ramach ubezpieczenia na życie. Polisa obejmuje ochroną zarówno ubezpieczonego jak i jego najbliższych w przypadku nieszczęśliwych zdarzeń losowych. Jest to pakiet, który został opracowany z myślą o pracownikach medycznych – lekarzach, lekarzach dentystach, lekarzach weterynarii, pielęgniarkach, ratownikach medycznych, fizjoterapeutach, a także innych osobach wykonujących zawody medyczne lub pracujących w służbie zdrowia. Środki z polisy uruchamiane są m.in. w przypadku śmierci ubezpieczonego lub członka jego rodziny, w sytuacji gdy wykonywanie pracy zawodowej jest niemożliwe z powodu choroby lub wypadku, a także w związku z poddaniem się operacji i pobytem w szpitalu lub rozpoznaniem poważnej choroby czy urodzeniem dziecka (w wybranych wariantach). Do ubezpieczenia można przystąpić indywidualnie lub wraz współmałżonkiem, partnerem oraz pełnoletnimi dziećmi.

Mamy świadomość specyfiki pracy w branży medycznej oraz faktu, że jest to grupa narażona na liczne wypadki w pracy, dlatego przygotowaliśmy program ubezpieczeniowy INTER Medyk Life, który nie tylko uwzględnia potrzeby medyków, ale też zabezpiecza ich rodziny. Oferujemy go w 5 różnych wariantach różniących się wysokością świadczeń, które maksymalnie mogą wynieść nawet 1.000.000 zł. To co wyróżnia to ubezpieczenie to możliwość uzupełnienia ochrony w zakresie ryzyk związanych z wykonywaniem zawodu – lekarza, pielęgniarki lub położnej i innych zawodów medycznych. Chronimy przed tym, co może przydarzyć się w specyficznych warunkach pracy – tj. trwałe uszkodzenie wzroku przez promieniowanie laserowe lub uszkodzenie słuchu przez ultradźwięki, poważne zachorowania związane z zarażeniem się wirusem HIV, czy zapaleniem wątroby wirusem typu C, a także przewlekłe zatrucia lekami, płynami sterylizującymi, gazami anestetycznymi. Ochrona obejmuje również „wtórny zespół stresu pourazowego” i trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku agresji pacjenta, a także urazy kręgosłupa będące następstwem wykonywanej pracy. Wypłacamy też świadczenia pieniężne w przypadku poważnego zachorowania, takiego jak m.in. nowotwór, zawał serca czy udar mózgu.– mówi Teresa Domańska – Dyrektor Biura Ubezpieczeń na Życie, Towarzystwa Ubezpieczeń INTER-Życie Polska S.A.

Pakiet INTER Medyk Life jest dedykowany wszystkim osobom zatrudnionym w branży medycznej, które w dniu złożenia deklaracji przystąpienia, miały ukończone 18 lat i nie ukończyły 65 roku życia. Procedura przystąpienia do umowy jest prosta i nie wymaga wykonywania dodatkowych badań lekarskich, wystarczy tylko wypełnić deklarację zgody oraz skróconą ankietę medyczną.

Nowy wariant ubezpieczenia

Nowy wariant ubezpieczenia INTER Medyk Life łączy w sobie dwie korzyści: wysokie sumy gwarancyjne w przypadku śmierci oraz bardzo przystępną cenę. Jest to taki wariant „amerykański” – ochrona ubezpieczenia koncentruje się na podstawowych ryzykach utraty życia lub zdrowia. Zakres ubezpieczenia nie obejmuje ryzyk dodatkowych, takich jak np. operacja chirurgiczna czy urodzenie dziecka. W nowym wariancie już za 55 zł miesięcznie INTER oferuje 100 000 zł z tytułu śmierci ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku, zawału serca lub udaru mózgu. Maksymalna kwota świadczenia to 200 000 zł, jeśli śmierć ubezpieczonego nastąpiła w wyniku wypadku komunikacyjnego przy pracy. Szczególnie polecamy ten wariant osobom wykonującym zawód np. ratownika medycznego czy pielęgniarki lub fizjoterapeuty, gdzie częste wyjazdy do chorych mogą wiązać się z podwyższonym ryzykiem wypadku komunikacyjnego.

Więcej informacji na stronie www.interpolska.pl