Z końcem 2014 roku Invicta Sp. z o.o. wprowadza na rynek usług medycznych nowatorski System MT. W ramach projektu zintegrowane zostały systemy informatyczne kilku dostawców usług medycznych oraz powstały trzy Portale Dostępowe przeznaczone dla różnych grup odbiorców: Pacjenta, Lekarza i Partnera.

Platforma MT jest innowacyjnym projektem, który zmieni sposób patrzenia na świadczenie usług medycznych. Dzięki wykorzystaniu narzędzi informatycznych, proces diagnostyki i leczenia może być prowadzony w oparciu o kompleksowe informacje, a różne podmioty, pod opieką których pozostaje pacjent, mogą ze sobą współpracować. – mówi Dorota Białobrzeska-Łukaszuk, Prezes Zarządu INVICTA. Podstawowym założeniem przedsięwzięcia jest połączenie oprogramowania wykorzystywanego w wielu ośrodkach medycznych, by usprawnić pracę lekarzy i placówek. Przewidziano również dodatkowe rozwiązania dla pacjentów.

Głównym atutem Portalu Pacjenta jest dostęp on-line do zgromadzonych przez przychodnie danych o stanie zdrowia osoby, korzystającej z platformy. Obejmuje on m.in. rozpoznane choroby, recepty, zlecone badania laboratoryjne, odbyte wizyty czy wykonane zabiegi. Pacjent może przeglądać wszystkie zarejestrowane w przychodniach i laboratoriach uczestniczących w projekcie, swoje dane. Portal ma ułatwić również komunikację pacjenta z świadczeniodawcami i lekarzami – poprzez internetowy system rejestracji wizyt, gdzie znajdują się grafiki udostępnione przez wszystkie zintegrowane z platformą placówki medyczne.

Portal Lekarza ma ułatwić pracę specjalistom, umożliwiając szybkie pozyskanie informacji o pacjencie oraz skorzystanie z funkcjonalności usprawniających organizację leczenia. System zapewnia m.in. dostęp do danych medycznych pacjentów (za zgodą pacjenta), grafików i planów wizyt, ofert badań medycznych. Gromadzi on dane z różnych placówek, w których lekarze świadczą usługi, stąd też – jak podkreślają autorzy projektu – stanowi kompendium wiedzy na temat leczących się osób bez względu na miejsce wykonania porady lub badania.

W ramach Portalu Partnera placówki medyczne zintegrowane z Systemem MT nie tylko korzystają z wyżej opisanych czynności, ale mają również dostęp do szeregu funkcji podnoszących jakość świadczonych usług. Oferowane rozwiązania mają m.in. ułatwiać komunikację z kontrahentami i zarządzanie placówką. Możliwa jest na przykład wymiana danych i plików, a także korzystanie z dodatkowego modułu archiwum dokumentacji medycznej.

Wszystkie zastosowane w projekcie Systemu MT rozwiązania charakteryzuje wysoki poziom bezpieczeństwa i zgodność z uznanymi, światowymi standardami.– podkreśla Katarzyna Fortuna, kierownik projektu.

System MT stanowi platformę integracyjną. Jest przygotowany na dalszy rozwój i poszerzenie funkcjonalności. W przyszłości planowana jest jego integracja z kolejnymi placówkami medycznymi tak, aby coraz większa grupa pacjentów i lekarzy miała możliwość korzystania z benefitów oferowanych przez Portale Dostępowe.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.