PANI TERESA MEDICA SA została oficjalnym partnerem Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska. W związku z wyrażonym przez firmę poparciem dla idei przyświecających Stowarzyszeniu, a także dla zadań i zasad działania wyrażonych w statucie, oba podmioty mając na uwadze wzajemne korzyści wynikające z promocji i wsparcia  działalności,  postanowiły nawiązać współpracę.

 

Współpraca obejmuje wsparcie w zakresie działań promocyjnych oraz marketingowych podejmowanych przez Stowarzyszenie na rzecz PANI TERESA MEDICA SA w zamian za wsparcie finansowe działań statutowych SFP. PANI TERESA MEDICA SA obejmie m.in. patronat nad akcjami organizowanymi przez Stowarzyszenie w ramach „II Ogólnopolskich Obchodów Światowego Dnia Fizjoterapii”, w tym nad ogólnopolską akcją społeczną „Sobota z Fizjoterapią”, skierowaną do Pacjentów (która odbędzie się 7 września 2013 roku) oraz konferencją naukową w Krakowie dla Studentów Fizjoterapii (6-7 września 2013 roku). Oba podmioty będą również współpracować przy realizacji wspólnych inicjatyw.

 

PANI TERESA MEDICA SA jest dostawcą specjalistycznych rozwiązań w zakresie kompresjoterapii, rekonwalescencji pooperacyjnej, fizjoterapii i ortopedii. W codziennym użyciu znajduje się niespełna milion wyrobów rocznie. Firma aktywnie działa również na rynku niemieckim. Stowarzyszenie Fizjoterapia Polska działa na rzecz podnoszenia jakości świadczonych usług w zakresie fizjoterapii i dziedzin pokrewnych z nią związanych, szerzenia etyki zawodowej, integracji i kształcenia swoich członków oraz reprezentowania polskiej fizjoterapii na arenie międzynarodowej.