Projekt Szlachetna Paczka jest jedną z najskuteczniejszych form pomocy potrzebującym. Idealnie wpisuje się w Społeczną Odpowiedzialność Biznesu (CSR), która jest się jednym z kluczowych elementów planowania strategii rozwoju zarówno dużych, jak i średnich i małych firm. Grupa Gumułka bierze udział w akcji już po raz szósty.

W tym roku pomoc od pracowników grupy otrzyma Pani Małgorzata i jej dwoje dzieci – sześcioletni Jakub i piętnastomiesięczna Oliwia. „Co roku wybieramy rodzinę, która ma duże potrzeby. Jako grupie łatwiej nam zebrać więcej odzieży i żywności” – podkreśla Jacek Sztyler. Dodaje, że Grupa Gumułka angażuje się w projekt od lat uznając za niezwykle istotny kontakt z lokalną społecznością. „W Grupie Gumułka myślimy nie tylko o potrzebach pracowników, ale też najbliższego otoczenia firmy. Co równie istotne wspieramy i zachęcamy naszych  pracowników do działań opartych na wolontariacie”.

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR) w niewielu polskich firmach wpisana jest w strategię rozwoju firmy. Co więcej wciąż niewielu przedsiębiorców rozumie samo pojęcie CSR. Badania przeprowadzone przez PARP pokazują, że jedynie 31 proc. przedstawicieli polskich firm wie, co oznacza pojęcie społecznej odpowiedzialności biznesu. W większości, bo aż w 70 proc., są to duże przedsiębiorstwa mające swoje siedziby poza granicami naszego kraju. Grupa Gumułka wyraźnie wyróżnia się na tym tle, ponieważ nie tylko zna pojęcie Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, ale też wprowadza je w życie.

SZLACHETNA PACZKA jest projektem pomocy bezpośredniej, w którym darczyńcy przygotowują paczki dla rodzin w potrzebie. Adresy rodzin są pozyskiwane przez wolontariuszy, którzy działają lokalnie. Projekt ma charakter ogólnopolski i łączy działania setek tysięcy osób. W ubiegłym roku wartość społeczna projektu przekroczyła 300 mln złotych!

***

Grupa Gumułka to wiodąca firma świadcząca usługi outsourcingowe dla biznesu. W życiu gospodarczym obecna już od 1993 roku.

Zaistnieliśmy na rynku dzięki połączeniu 20-letnich doświadczeń z wykonywania zawodów księgowych oraz
współczesnych technik pracy międzynarodowych firm audytorskich. W jedną całość łączymy umiejętności i kwalifikacje biegłych rewidentów, doradców podatkowych i księgowych. Potencjałem Kancelarii są jej pracownicy i współpracownicy. Stanowią oni zintegrowany zespół specjalistów, dla których kompetencja, profesjonalne przygotowanie i troska o dobro Klienta są wartościami nadrzędnymi. Stałe podnoszenie kwalifikacji oraz umiejętności synchronizacji działań całego zespołu jest naszym atutem. Grupa Gumułka współpracuje ze specjalistami, świadcząc usługi dla Klientów, wykorzystuje nie tylko swoją wiedzę i doświadczenie, ale każdy projekt wykonuje z pasją. To przyczynia się do sukcesów partnerów biznesowych. Codzienna praca opiera się na przestrzeganiu norm i zasad etycznych, przez co również Grupa Gumułka jako marka jest bardzo dobrze postrzegana na rynku.