Walka z bólem jako jeden z priorytetów leczenia, bezpłatna szkoła rodzenia, ochrona środowiska, promocja zdrowia w mediach – między innymi w uznaniu tych osiągnięć Szpital Miejski w Zabrzu został wyróżniony certyfikatem Rzetelni 2014. To jedno z bardziej prestiżowych wyróżnień w branży ochrony zdrowia w Polsce.

Zabrzańską placówkę wyróżniono za działania na rzecz społeczności lokalnej, troskę o ekologię i środowisko, ale przede wszystkim za podejmowanie różnorodnych przedsięwzięć w służbie pacjentom i pracownikom. Jak podkreśla Ewelina Kocur, koordynator zespołu do spraw promocji zdrowia w Szpitalu Miejskim w Zabrzu, placówka wszystkie swe działania prowadzi zgodnie z zasadami społecznej odpowiedzialności. – Aktywnie współdziałamy z lokalnym otoczeniem. Poprzez współpracę z uczelniami wyższymi i szkołami policealnymi dajemy możliwość nauki zawodu i zdobywania wiedzy studentom i uczniom. Wspieramy lokalną społeczność poprzez takie akcje jak szkolenia w przedszkolach „Dlaczego warto myć ręce?” oraz „Czytajmy Babciom i Dziadkom”, zachęcającą uczniów do czytania książek starszym ludziom – mówi Ewelina Kocur.

Zabrzański szpital aktywnie angażuje się też w ochronę środowiska naturalnego. Dzięki zakończonej w tym roku termomodernizacji ograniczono zużycie wody i energii oraz obniżono emisję zanieczyszczeń. W placówce obowiązują też ścisłe procedury segregacji odpadów.

Pracownicy szpitala mają możliwość podnoszenia kwalifikacji, poprzez udział w kursach i szkoleniach, a także dzięki dofinansowaniu studiów. – W Szpitalu określono ścieżki awansu dla poszczególnych kategorii zawodowych. Pracownicy korzystają również z bezpłatnych pakietów badań i szczepień. Zarząd motywuje ich do zdrowego trybu życia, m.in. poprzez organizację konkursu dla osób rzucających palenie – wylicza Ewelina Kocur.

Szpital Miejski w Zabrzu to miejsce, gdzie aktywnie promuje się zdrowie. W placówce działa bezpłatny punkt porad dietetycznych oraz bezpłatna szkoła rodzenia. Pracownicy szpitala zorganizowali kursy pierwszej pomocy dla uczniów zabrzańskich gimnazjów. Ponad 1700 zabrzańskich przedszkolaków dzięki akcji zorganizowanej przez Szpital Miejski w Zabrzu nauczyło się poprawnie myć ręce. Szpital współpracuje z lokalnymi mediami, w których cyklicznie ukazują się porady medyczne oraz artykuły i programy propagujące zdrowy tryb życia.

Szpital Miejski w Zabrzu jest drugą placówką ochrony zdrowia w woj. śląskim, która została wyróżniona certyfikatem Rzetelni. – To jedno z tych wyróżnień, z których jesteśmy wyjątkowo dumni. Certyfikat Rzetelni ocenia naszą placówkę całościowo. Pokazuje, że oprócz podnoszenia jakości świadczeń diagnostycznych, leczniczych i opiekuńczych udzielanych naszym pacjentom, potrafimy również zadbać o właściwe relacje z otoczeniem lokalnym, pracownikami i partnerami społecznymi – podkreśla Mariusz Wójtowicz prezes Szpitala Miejskiego w Zabrzu.

***

Certyfikat Rzetelni przyznawany jest w czterech kategoriach „Rzetelny Samorząd”, „Rzetelna Instytucja”, „Rzetelni w Biznesie” oraz „Rzetelni w Ochronie Zdrowia”. Ostatni przyznawany jest placówkom medycznym i firmom działającym w sektorze medycznym, które na każdym etapie działania kierują się rzetelnością, etyką, profesjonalizmem i efektywnością zarządzania. O certyfikat mogą ubiegać się placówki, które kierują się rzetelnością i uczciwością w kontaktach z pacjentami, kontrahentami, interesantami, uczciwie i rzetelnie wykorzystują działania promocyjne i reklamowe, jednocześnie nie dyskredytując wizerunku konkurencji, stwarzają swoim pracownikom bardzo dobre warunki sprzyjające zarówno efektywnej pracy jak i rozwojowi zawodowemu, są wrażliwi na potrzeby środowiska lokalnego oraz prowadzą swoją działalność w sposób przyjazny dla środowiska naturalnego.

***

Szpital Miejski w Zabrzu sp. z o.o. to miejski szpital wieloprofilowy. Powstał 4 grudnia 1961 roku. Szpital dysponuje 410 łóżkami, funkcjonuje w nim 9 oddziałów: Oddział Chorób Wewnętrznych, Oddział Neurologii, Dermatologii, Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej, Anestezjologii i Intensywnej Terapii Medycznej, Oddział Ginekologii i Położnictwa, Neonatologii oraz Oddział Rehabilitacyjny. Przy szpitalu działają ponadto Centrum Zaopatrzenia Medycznego, Zakład Opiekuńczo – Leczniczy, Dietetyczny Punkt Konsultacyjny, a także bezpłatna Szkoła Rodzenia. W 2011 roku Szpital został wyróżniony Złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego.