Stres, podobnie jak inne problemy zdrowotne jest bardzo kosztowny. Bardzo wiele schorzeń jest bezpośrednio lub pośrednio związanych ze stresem: chroniczny ból, nadciśnienie, zaburzenia snu czy zaburzenia ze strony układu pokarmowego. Ponad 50% aktywnych zawodowo osób przyznaje, że codziennie doświadcza wysokiego poziomu stresu w pracy. Zestresowani pracownicy, to przede wszystkim podwyższone koszty opieki zdrowotnej. Wysoki poziom stresu w pracy oznacza także spadek efektywności oraz wyższy poziom absencji i spóźnień. Dlatego tak ważna jest troska o zachowanie emocjonalnej równowagi.

Z jednej strony zatem, każdy z nas doświadcza nieprzyjemnych skutków związanych z ciągłą presją wyników i goniących deadlinów, z drugiej jednak strony coraz więcej mówi się o konieczności zachowania zdrowej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym oraz o konieczności aktywnego zarządzania stresem.

Jedną z najskuteczniejszych technik walki ze stresem jest regularna praktyka mindfulness, która z powodzeniem sprawdza się w korporacyjnych programach prozdrowotnych. Istotą mindfulness jest nauka medytacji, a co za tym idzie osiągnięcie większej świadomości ciała i umysłu.

Główną zaletą praktyki mindfulness jest jej wysoka skuteczność. Dowiedziono, że dzięki regularnym ćwiczeniom z wykorzystaniem tej techniki, znacząco wzrasta umiejętność zarządzania własnym zdrowiem, a także opanowania negatywnych emocji i reakcji na stres. Dodatkowymi korzyściami z nauki technik mindfulness są wzrost energii i kreatywności, polepszenie samopoczucia a także zadowolenia z pracy.

Wszystkie te indywidualne korzyści płynące z praktyki mindfulness przekładają się na korzyści dla całego zespołu oraz dla całej firmy.