Udar MózguUdar mózgu – choroba XXI wieku

Udar mózgu jest jedną z najpoważniejszych chorób naczyniowych mózgu. Na całym świecie ta choroba stanowi trzecią w kolejności przyczynę zgonów oraz jeden z głównych powodów niesprawności u osób powyżej czterdziestego roku życia. Każdy, kto zorientuje się, że ma objawy udaru mózgu powinien niezwłocznie wezwać pogotowie, bowiem zlekceważenie pierwszych objawów udaru może doprowadzić do śmierci.

Objawy choroby

Do najczęstszych objawów udaru zalicza się jednostronne osłabienie bądź drętwienie kończyn, zaburzenia w rozumieniu mowy albo niemożność wypowiadania słów, ostry i kłujący ból głowy, zaburzenia widzenia, a zwłaszcza w jednym oku, bardzo niewyraźne mówienie, a także niepewny chód.

Kogo najczęściej choruje na udar mózgu?

Udar mózgu jest zazwyczaj chorobą ludzi starszych. Zachorowalność na tę chorobę wzrasta dramatycznie wraz z wiekiem, na przykład u osób w wieku pomiędzy czterdziestym piątym, a pięćdziesiątym piątym rokiem życia ryzyko udaru wynosi jeden na tysiąc w ciągu roku. W wieku pomiędzy sześćdziesiątym piątym, a siedemdziesiątym piątym rokiem życia ryzyko udaru wynosi jeden na sto, natomiast po osiemdziesiątym piątym roku życia ryzyko to wynosi jeden na trzydzieści.

Rodzaje udarów

Istnieje kilka podziałów udarów. Jeśli podział udaru opiera się na patomechanizmie, który prowadzi do uszkodzenia tkanki mózgowej, to można wyróżnić: udary niedokrwienne oraz udary krwotoczne. Jeśli chce się podzielić udary ze względu na dynamikę, to można wyróżnić przejściowe napady niedokrwienne, udar ustępujący, udar dokonany oraz udar postępujący. Najważniejszymi badaniami diagnostycznymi w udarach mózgu są: badania kardiologiczne, tomografia komputerowa, tomografia rezonansu magnetycznego, ultrasonografia dopplerowska tętnic dogłowowych, elektrokardiografia, obrazowanie naczyń czy też dwudziesto cztero godzinne badanie ciśnienia tętniczego.

Diagnostyka i leczenie

Wystąpieniu nawrotowi udaru mózgu można w różnorodny sposób zapobiegać. Wybór leczenia zależy przede wszystkim od typu przebytego udaru, jednak najczęściej stosuje się leki przeciwpłytkowe. Ponadto stosuje się też leki obniżające krzepliwość krwi, a można również wykonać operację tętnic szyjnych. Należy też pamiętać o leczeniu czynników ryzyka udaru. Najważniejszą rolę odgrywa leczenie nadciśnienia, cukrzycy, obniżenie wagi ciała, a także zaprzestanie palenia papierosów.

Obecnie uważa się, że udar mózgu trzeba traktować, jako stan bezpośredniego zagrożenia życia. Używa się nawet czasem sformułowania atak mózgu, co sugeruje, że pacjent, który doznaje udaru powinien być natychmiast przewieziony do szpitala, ponieważ najlepsze efekty leczenia uzyskuje się w oddziałach udarowych.