Ulgi podatkowe, dni wolne od pracy, dostęp poza kolejnością do lekarza czy apteki – polskie prawo przewiduje udogodnienia dla honorowych dawców krwi. „Krewniacy” w niedzielę 14 czerwca obchodzą Światowy Dzień Krwiodawcy.

„Dziękuję, że ratujesz mi życie” – tak brzmi hasło tegorocznego Światowego Dnia Krwiodawcy. Dzień ten ustanowiony został w 1988 r. przez Światową Organizację Zdrowia i obchodzony jest w rocznicę urodzin Karla Landsteinera – odkrywcy grup krwi, laureata Nagrody Nobla.

Krew pełną mężczyźni mogą oddawać 6 razy w roku, a kobiety 4. Jednorazowo pobiera się 450 ml krwi. Częściej można oddawać składniki krwi takie jak płytki krwi czy krwinki czerwone gdzie przerwy w oddawaniu wynoszą 4 tygodnie a w przypadku oddawania osocza istnieje taka możliwość w odstępach 2-tygodniowych.

Oddanie krwi nic nas nie kosztuje, a wręcz zapewnia pewne przywileje. Jednym z nich jest ulga podatkowa. Jak wyjaśnia Agata Kulig, konsultant w Dziale Doradztwa Grupy Gumułka, honorowy dawca krwi może wartość przekazanej w roku podatkowym darowizny na cele krwiodawstwa odliczyć od dochodu, w przypadku rozliczania się według skali podatkowej, bądź przychodu, w przypadku opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym.

Wysokość darowizny łącznie na cele krwiodawstwa, kultu religijnego czy na cele szlachetne nie może przekroczyć kwoty stanowiącej 6% dochodu/przychodu wykazanego w zeznaniu.Osoby rozliczające się według skali podatkowej, które oddały w ciągu roku krew maksymalną ilość razy, obniżą kwotę podatku do zapłaty o w zaokrągleniu 63 zł (mężczyźni) i 42 zł (kobiety). Odpowiednio 112 zł i 75 zł w przypadku przekroczenia drugiego progu podatkowego. Odliczenia będą odpowiednio wyższe w przypadku oddawania dodatkowo składników krwi – informuje Agata Kulig.

Zgodnie z polskimi przepisami pracodawca jest obowiązany zwolnić od pracy pracownika będącego krwiodawcą na czas oznaczony przez stację krwiodawstwa w celu oddania krwi, a także na czas niezbędny do przeprowadzenia zaleconych przez stację okresowych badań lekarskich. Zwolnienie to jest pełnopłatne. – Co istotne, nie ma znaczenia, czy jest to pracownik zatrudniony na umowę o pracę czy np. umowę zlecenie. Akurat w tym przypadku przepisy traktują równo wszystkich pracowników. Pracodawca nie może odmówić udzielenia pracownikowi zwolnienia od pracy na ten czas – wyjaśnia Aleksandra Brzezina z Działu Rachunkowości Grupy Gumułka.

Krwiodawcy mają też prawo do zwrotu kosztów dojazdu do punktu poboru krwi. Przysługuje im posiłek regeneracyjny po oddaniu krwi lub jej składników o wartości kalorycznej 4.500 kcal. Maja prawo do uzyskania bezpłatnych wyników badań laboratoryjnych po oddaniu krwi. Ponadto po uzyskaniu tytułu Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi (ZHDK III stopnia – kobieta 5 l oddanej krwi, mężczyzna 6 l) przysługują uprawnienia do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz usług farmaceutycznych czy też bezpłatnego, do wysokości limitu finansowania, zaopatrzenia w niektóre leki.

– Coraz więcej sklepów i miejsc noclegowych przyznaje też krwiodawcomzniżki i rabaty, można się z nimi zapoznać na stronie www.dawcomwdarze.pl. W części miast została również wprowadzona ulga, bądź całkowicie zwolnienie z opłat za przejazdy komunikacją miejską – informuje Agata Kulig z Grupy Gumułka.

Na stronach internetowych centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa można sprawdzić aktualne zapasy krwi i w przypadku mniejszych ich ilości z naszej grupy, zdecydować się na oddanie. Tam też opisany jest przebieg procesu oddawania krwi oraz przeciwwskazania do oddawania.

***

Grupa Gumułka to jedna z wiodących polskich firm konsultingowych, świadcząca kompleksowe usługi dla biznesu i administracji publicznej. Powstała w 1993 roku. Dzięki dynamicznemu rozwojowi prowadzi obecnie biura w Warszawie, Katowicach i Krakowie. Kluczowe kompetencje to audyt, podatki i księgowość, rynki kapitałowe, doradztwo i szkolenia, badania społeczne i marketingowe, fundusze europejskie. Klientami Grupy Gumułka są m.in. międzynarodowe koncerny, krajowe przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego i ministerstwa, służba zdrowia, szkoły wyższe i instytucje finansowe. Grupa Gumułka jest stowarzyszona z partnerami w 65 krajach na świecie. Jest członkiem izb gospodarczych oraz stowarzyszeń branżowych, laureatem prestiżowych nagród i rankingów. Firma w swych działaniach przestrzega zasad odpowiedzialnego biznesu.

Więcej o Grupie Gumułka na www.gumulka.pl.