19698497_xxl

 

 

 

 

 

 

 

 

Każda organizacja, od małych firm po duże korporacje, cechuje się własną kulturą organizacyjną. Kultura odnosi się do wartości i postaw pracowników w firmie. W biznesie cechującym się niezdrową kulturą, pracownicy działają jako jednostki, wykonując swoje obowiązki dla własnych potrzeb, takich jak wypłata lub świadczenia zdrowotne. W zdrowej kulturze korporacji każdy pracownik jest doceniony niezależnie od tego jakie pełni obowiązki, co skutkuje tym, że ludzie angażują się w pracę zespołową po to, aby wyjść naprzeciw potrzebom firmy i własnym. Zdrowa kultura korporacji zwiększa wydajność firmy w wielu obszarach.

 

Wellness, co właściwie oznacza?

Słowo „wellness” w powszechnym użyciu oznacza zachowanie zdrowej równowagi umysłu, ciała i ducha, co skutkuje poczuciem ogólnego dobrobytu. W przeszłości określenie to było używane w odniesieniu do medycyny alternatywnej. Aktualnie zostało ponownie zdefiniowane przez National Wellness Institute i oznacza aktywny proces podnoszenia swojej świadomości i dokonywania wyborów w kierunku bardziej udanego życia.

 

Jakie wymierne korzyści z wprowadzenia kultury zdrowotnej czerpią firmy?

Naukowcy z Centrum Kontroli i Prewencji Chorób badając strategię zapobiegania chorobom układu krążenia odkryli, że wkład pieniężny w zdrowie pracowników zwraca się w ciągu dwóch do pięciu lat. Firmy, które zdecydują się skorzystać z kompleksowych programów wellness i odpowiednich planów ochrony zdrowia w miejscu pracy mogą w tym czasie zyskać oszczędność rzędu 3USD do 6USD na każdego dolara zainwestowanego w programy wellness. Z raportów departamentu zdrowia wynika, że w miejscach pracy, w których zostały wprowadzone programy wellness, a w szczególności programy ćwiczeń, koszty opieki zdrowotnej zmniejszyły się z 20 do 15%, ilość krótkoterminowych zwolnień chorobowych została obniżona z 38 do 32%, a wydajność pracowników wzrosła z 50 do 52%.

 

Jakie są korzyści dla pracowników?

Ze względu na szybko rozwijający się rynek praca w korporacji wiąże się z wysokim poziomem stresu, z którym, aby dobrze sobie radzić należy się tego nauczyć, bowiem nie każdy z nas posiada odpowiednie umiejętności jeszcze przed odbyciem treningów szkoleniowych. Miejsce pracy, środowisko oraz kultura organizacyjna wywierają potężny wpływy na zachowania pracowników i mogą być z powodzeniem wykorzystane jako silny środek pomagający pracownikom przyjąć zdrowszy styl życia. Korzyści jakie bezpośrednio czerpią pracownicy dzięki wprowadzeniu przez firmę kultury zdrowotnej to m.in.: redukcja masy ciała, poprawa sprawności fizycznej, zwiększona wytrzymałość, niższy poziom stresu, podwyższenie samopoczucia, samooceny i poczucia własnej wartości. Ponadto udowodniono, że programy zdrowotne zmniejszają prawdopodobieństwo wystąpienia u pracowników poważnych chorób, takich jak zawał serca czy udar mózgu.

 

Jak w łatwy sposób wdrożyć idee wellness w codzienność firmy?

Stres to tylko jeden z czynników, na które narażony jest współczesny pracownik. Tomasz Mendak, Health and Wellness Manager z firmy Workmed zajmującej się tematyką zdrowia w korporacjach identyfikuje pozostałe z nich, to jest: brak czasu, nieumiejętność zadbania o życiową równowagę, aktywność fizyczną i zdrowe odżywianie. Dzięki odpowiednio dobranym programom szkoleniowym oraz aplikacjom mobilnym nakierowanym na poprawę każdego z tych aspektów w skuteczny sposób można wdrożyć kulturę zdrowotną w firmie.