Wirtualna Akademia Grypy to platforma e-learnigowa, dzięki której pracownicy ochrony zdrowia i nie tylko, mają możliwość podnoszenia swojej wiedzy na temat grypy, powikłań pogrypowych i ich profilaktyki. Epidemiologia grypy, produkcja szczepionek, metody ograniczania transmisji wirusa, czy skuteczność i bezpieczeństwo szczepień – to tylko niektóre z tematów szkoleń. Jak więc usystematyzować swoją wiedzę na temat grypy? Eksperci Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy zachęcają do udziału w szkoleniu.

Przeprowadzone w marcu ubiegłego roku badanie wśród pracowników ochrony zdrowia, wykazało, że mimo powszechności wiedzy, dowodów i silnych rekomendacji licznych instytucji zdrowia publicznego, ciągle jeszcze ok. 30% lekarzy reprezentuje postawę wątpiącą wobec korzyści wynikających ze szczepień przeciw grypie. W związku z tymi niepokojącymi danymi, eksperci Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy przygotowali platformę szkoleniową dla środowiska medycznego – Wirtualną Akademię Grypy. Szkolenie to jest odpowiedzią na stałą potrzebę edukacji w zakresie profilaktyki grypy. Na stronie www.wirtualnaakademiagrypy.pl znajdują się kursy, których celem jest podnoszenie i usystematyzowanie wiedzy uczestników na temat grypy, jej powikłań oraz profilaktyki. Pomysłodawcy platformy chcą budować świadomość społeczeństwa i środowiska medycznego, w zakresie zagrożeń związanych z ekspozycją na wirus grypy oraz skutecznej i bezpiecznej profilaktyki zachorowań i powikłań pogrypowych Szkolenie w Wirtualnej Akademii Grypy może ukończyć każdy – lekarz, pielęgniarka, student, farmaceuta, pracownik inspekcji sanitarnej, pracownik urzędu miasta, czy też każdy zainteresowany swoim zdrowiem pacjent.

„Wiedza to świadome podejmowanie decyzji i przekonanie w budowaniu rekomendacji i edukacji pacjenta. To zaufanie pacjenta do interwencji medycznych i do lekarza, który je zaleca. Jak pokazują badania, pacjenci od 3 do 6 razy chętniej poddają się szczepieniu przeciw grypie, gdy jest ono zalecane przez pracowników ochrony zdrowia. W ramach Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy pragniemy stale podnosić poziom wiedzy na temat zagrożeń wynikających z grypy i korzyści wynikających ze szczepień po to, by budować wśród pacjentów zaufanie do lekarzy i ich rekomendacji” – mówi prof. dr hab. n. med. Adam Antczak, przewodniczący Rady Naukowej Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy. W ramach e-learningu stworzonych zostało 10 modułów tematycznych. W każdym z nich zamieszczone są merytoryczne treści oraz pytania kontrolne sprawdzające poziom przyswojonej wiedzy. Szkolenie jest wzbogacone wypowiedziami specjalistów, zawiera najnowsze dane dotyczące epidemiologii grypy, animacje oraz grafiki. Aby wziąć udział w kursie należy wejść na stronę www.wirtualnaakademiagrypy.pl lub www.opzg.pl. Każdy lekarz, który ukończy szkolenie, otrzyma certyfikat, na podstawie którego może ubiegać się o punkty edukacyjne w Okręgowej Izbie Lekarskiej. Do zdobycia jest pięć punktów za zrealizowanie wszystkich modułów.

———————————–
Ogólnopolski Program Zwalczania Grypy jest inicjatywą społeczną niezależnych ekspertów medycznych. Celem Programu jest poprawa wyszczepialności przeciw grypie w Polsce, zwłaszcza wśród pacjentów z grup ryzyka oraz informowanie Polaków o zagrożeniach związanych z grypą i jej powikłaniami. Organizatorem Społecznej Kampanii Informacyjnej powstałej w ramach Programu jest Fundacja Nadzieja dla Zdrowia. Działania skierowane są do środowiska medycznego, opinii publicznej, samorządu oraz do pracodawców. Przedsięwzięcie spotkało się z aprobatą najważniejszych instytucji działających na rzecz poprawy zdrowia publicznego, wielu organizacji zrzeszających lekarzy, pracodawców, związki samorządów i towarzystwa medyczne. W działania Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy zaangażowali się również eksperci medyczni, liderzy opinii, ludzie nauki, kultury oraz biznesu. Więcej informacji na stronie www.opzg.pl.

Kontakt dla mediów:

Katarzyna Mąkólska, katarzyna.makolska@procontent.pl, tel. 604 774 138
Natalia Zabielska, natalia.zabielska@procontent.pl, tel. 884 838 886