Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach jak co roku obawia się zwiększenia liczby interwencji w związku z nieumiejętnym używaniem petard i sztucznych ogni. Karetki do poszkodowanych w wyniku takich urazów jeżdżą zwykle już od rana 31 grudnia, gdy zaczyna się „testowanie” petard przed Sylwestrem.

„Najczęściej do obrażeń dochodzi podczas odpalania petard. Zdarza się, że petarda zgaśnie, a gdy ktoś do niej podejdzie – wybucha. Trzeba bardzo ostrożnie się z nimi obchodzić i nigdy nie nie wolno kierować petard w stronę ludzi – przestrzega dyrektor Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach Artur Borowicz.

Lekarze pogotowia najczęściej opatrują poparzenia i rany szarpane. Często dochodzi także do uszkodzeń ścięgien dłoni – dodaje Artur Borowicz.

Ważne, by uważnie czytać instrukcję obsługi, uważać na dzieci, zachować trzeźwość oraz nie używać materiałów pirotechnicznych w pomieszczeniach zamkniętych. WPR apeluje także, by petard nie odpalać na balkonach. Mogą spadać na inne balkony, powodować obrażenia ludzi lub pożary.

***

Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach jest największą strukturą pogotowia ratunkowego w kraju. Obsługuje obszar, który zamieszkuje prawie 3 mln mieszkańców. Wchodzi w skład systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne i realizuje zadania w zakresie ratownictwa medycznego. W ramach Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne WPR w Katowicach dysponuje 85 zespołami ratownictwa medycznego z czego 38 to zespoły specjalistyczne a 47 to zespoły podstawowe. Bezpośrednio w strukturze WPR w Katowicach funkcjonują 74 zespoły ratownictwa medycznego (41 podstawowych i 33 specjalistyczne), a 11 zespołów (6 podstawowych i 5 specjalistycznych) tworzą podwykonawcy. Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach pod kierownictwem Dyrektora Artura Borowicza zostało laureatem licznych nagród i wyróżnień.