WPR w Katowicach i UM Katowice przypominają o konieczności rejestracji osób z niepełnosprawnością w Miejskim Systemie Powiadamiania Ratunkowego. Jest to dla tych osób często jedyny sposób wezwania pomocy. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową informacją prasową na ten temat.

Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach jest największą strukturą pogotowia ratunkowego w kraju. Obsługuje blisko 3 mln mieszkańców centralnej części Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach zatrudnia blisko 1600 osób. Dysponuje 72 karetkami funkcjonującymi w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego i kilkunastoma spoza tego systemu. Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach i jego kierownictwo jest laureatem wielu branżowych i samorządowych nagród i wyróżnień. Dyrektorem instytucji jest Artur Borowicz.

Osoby chcące korzystać z systemu powiadamiania muszą spełnić następujące warunki:

  1. Posiadać telefon komórkowy (ze środkami umożliwiającymi wykonanie jednego połączenia) lub telefon stacjonarny wyposażony w funkcję umożliwiającą zaprogramowanie numeru telefonicznego pod klawisz szybkiego wybierania.
  2. Muszą wypełnić i dostarczyć do Urzędu Miasta (można także wysłać pocztą) specjalnie przygotowaną ankietę, w której osoba podaję dane osobowe, teleadresowe, typ schorzenia, leki jakie dana osoba przyjmuje oraz inne dane mogące pomóc właściwie zareagować na wysłane powiadomienie. W razie problemów z wypełnieniem ankiety, pracownicy socjalni MOPS pomagają w wypełnianiu ankiet. Ankieta jest do pobrania w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Katowice, ul. Jagiellońska 17, tel. 32 251 00 87), w Terenowych Punktach Pomocy Społecznej, u Pełnomocnika Prezydenta ds. Osób Niepełnosprawnych (Katowice, ul. Rynek 1, pok. 805, tel. 32 259 3212) lub na stronie http://katowice.eu/urzad-miasta/katowice-bez-barier/informacje-dla-niepe%C5%82nosprawnych/miejski-system-powiadamiania-ratunkowego

Dane z ankiet od osób niepełnosprawnych są wprowadzane do bazy danych Systemu Powiadamiania Ratunkowego. Od tego momentu dana osoba może korzystać z systemu powiadamiania.

Powiadomienie można wysłać na dwa sposoby:

  • naciskając klawisz telefonu pod którym zaprogramowany jest specjalny numer alarmowy;
  • wysyłając sms-a na wyżej podany numer telefonu (treść sms-a będzie dołączona do zgłoszenia).

Podczas zgłoszenia dane podane w ankiecie są wyświetlane na ekranie monitora dyspozytora WPR. Na tej podstawie dyspozytor przystępuję do obsługi danego zgłoszenia np. jeżeli jest to możliwe oddzwania i próbuje zweryfikować jakiej pomocy dana osoba oczekuje. Jeżeli nie można się do niej dodzwonić lub stan zdrowia osoby uniemożliwia rozmowę przez telefon, dyspozytor wysyła zespół ratowniczy na adres podany w ankiecie. Jeżeli dana interwencja wymaga udziału innych służb ratowniczych dyspozytor Pogotowia powiadamia potrzebne służby.