Od grudnia 2013 r. do końca lutego 2015 r. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) realizuje na terenie całej Polski drugą edycji projektu wspierającego niepełnosprawnych absolwentów we wchodzeniu na rynek pracy. Projekt jest realizowany w partnerstwie z Fundacją Aktywnej Rehabilitacji (FAR), Fundacją Fuga Mundi (FFM) oraz Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracji (SPI).

Projekt, którego pełna nazwa to „Wsparcie absolwentów we wchodzeniu na rynek pracy II” przede wszystkim ma na celu podniesienie kwalifikacji oraz kompetencji zawodowych wśród osób niepełnosprawnych (ON) – 200 kobiet i 175 mężczyzn.

Dodatkowo wśród uczestników projektu znajdzie się 250 osób z najbliższego otoczenia osób niepełnosprawnych, którzy w ramach prowadzonych działań będą uczestniczyć w warsztatach psychologicznych oraz prawnych..

W ramach projektu osoby niepełnosprawne mają możliwość korzystania z:

  • doradztwa i poradnictwa zawodowego,
  • indywidualnego lub grupowego wsparcie psychologicznego,
  • wyjazdowych warsztatów aktywizacji społeczno-zawodowej,
  • szkoleń zawodowych,
  • praktyk zawodowych,
  • staży rehabilitacyjnych,
  • wsparcia w rozpoczęciu/kontynuacji nauki.

W pierwszej kolejności z pomocy mogą skorzystać absolwenci szkół ponadgimnazjalnych, policealnych i wyższych, pozostający bez zatrudnienia, z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które w momencie przystąpienia do projektu nie mają ukończonych 30 lat.

Każdy kto jest zainteresowany udziałem w projekcie, powinien zgłosić się do jednego z biur terenowych należących do partnerów projektu – Fundacji Aktywnej Rehabilitacji FAR, Fundacji Fuga Mundi, Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji. Dokładna lista wszystkich placówek znajduje się na stronie projektu.

Projekt jest współfinansowany z środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

grafika_mala