Pracodawca nie może zmusić swoich pracowników do tego, żeby wzięli odpowiedzialność za siebie  i swoje zdrowie, jednakże może wziąć odpowiedzialność za podstawowe działania prowadzone w korporacji poprzez wprowadzenie kultury prozdrowotnej, zdrowego środowiska pracy oraz szkoleń zdrowotnych. Działania prozdrowotne wprowadzane przez firmy wpływają pozytywnie na zaangażowanie pracowników, zapobiegają pojawieniu się wypalenia zawodowego, stanowią tak zwane pozapłacowe narzędzia motywacji. Ponadto zdrowy pracownik oznacza dla pracodawcy znaczną oszczędność. Przykładowo, statystyczne dane pochodzące z Centrum Kontroli Chorób i Prewencji wskazują, że na każdego pracownika, który skutecznie rzuci palenie dla pracodawcy przypada roczna oszczędność rzędu 3,500$.

 

Koncepcja Wellness zapewnia redukcję kosztów i wzrost efektywności w korporacji.

Zdrowe środowisko pracy jest korzystne nie tylko dla pracowników poprzez bezpośrednią poprawę ich zdrowia i samopoczucia ale także przynosi korzyści firmie, klientom i społeczności. Jak twierdza specjaliści z firmy Workmed działania podążające za koncepcją Wellness, czyli całościowego, holistycznego podejścia do człowieka zapewnia niższe koszty i większą wydajność pracy. Badania pokazują, że zdrowi ludzie pracujący w zdrowym środowisku są kluczem do sukcesu w biznesie. Zdrowe miejsce pracy przynosi firmie korzyści już na samym początku, bowiem będzie przyciągać i zatrzymywać wykwalifikowany personel oraz wpływać na zmniejszenie absencji.

 

Corporate Wellness, czyli skąd czerpać wiedzę i doświadczenie?

Kompleksowe podejście do zdrowia w miejscu pracy jest skutecznym sposobem, aby stworzyć zdrowe środowisko pracy. Zdrowe środowisko pracy to kultura organizacyjna, systemy i praktyki zarządzania, które wspierają pracowników w osiągnięciu celów zdrowotnych i odnowy biologicznej. Pracodawca chcąc czerpać korzyści z tego podejścia nie musi mierzyć się z problemem sam – może on skorzystać z szerokiej oferty dostępnej na rynku  oraz pomocy specjalistów. Regularne komunikowanie znaczenia zdrowego i bezpiecznego miejsca pracy dla pracowników, dotacje na warsztaty poza siedzibą, szkolenia i konferencje na temat problemów zdrowotnych, Wellness oraz bezpieczeństwa to tylko niektóre z możliwych do podjęcia kroków.

Źródło: Workmed sp. z o.o.