Koniec roku i początek nowego to dla przedsiębiorców gorący czas. Warto już teraz przygotować się na zmiany, jakie wejdą w życie już od 1 stycznia w 2017 roku.

Zmiany dotyczą głównie przepisów podatkowych. Ale istotne są również przepisy określające kwotę wolną od podatku i minimalne wynagrodzenie brutto. Najważniejsze nowości zestawiamy poniżej:

Wyższa kwota wolna od podatku, ale…

…nie dla wszystkich. – Kwota wolna od podatku określa wysokość dochodów, przy uzyskaniu których nie musimy płacić podatku dochodowego. Do końca 2016 roku obowiązuje wspólna dla wszystkich kwota wolna od podatku, w wysokości 3 091 zł. Od stycznia 2017 kwota wolna od podatku wynosić będzie maksymalnie 6 600 zł.

W przypadku uzyskiwania dochodów powyżej kwoty 6 600 zł, ale nie wyższej niż 11 000 zł kwota wolna od podatku będzie się stopniowo zmniejszać, wg odpowiednich obliczeń. Natomiast gdy osiągniemy dochody roczne powyżej kwoty 11 000 zł (ale nie więcej niż 85 528 zł), kwota wolna od podatku pozostanie bez zmian, czyli na dotychczasowym poziomie 3 091 zł – wyjaśnia Eleonora Łysoń, doradca podatkowy z Biura Rachunkowego i Kancelarii Doradztwa Podatkowego „ANNA” w Jastrzębiu-Zdroju.

Wyższe minimalne wynagrodzenie brutto

Płaca minimalna to ustalone najniższe wynagrodzenie, jakie pracodawca musi wypłacić pracownikowi zatrudnionemu na umowę o pracę. Wynagrodzenie poniżej płacy minimalnej jest naruszeniem praw pracowniczych.

Od stycznia 2017 roku płaca minimalna wynosić będzie 2 000 zł brutto miesięcznie. Ustalono również minimalną stawkę godzinową brutto. W przypadku zatrudnienia w oparciu o umowę zlecenie, stawka godzinowa nie może być niższa niż 13 zł brutto.

Wraz ze wzrostem płacy minimalnej, rosną także inne świadczenia, na przykład odprawa przy zwolnieniu grupowym, dodatek za pracę w porze nocnej, wynagrodzenie za czas przestoju czy podstawa wymiaru zasiłku chorobowego i macierzyńskiego – przypomina Wioleta Tołysz, specjalista ds. kadr i płac z Biura Rachunkowego „ANNA”.

Wzrost składek ZUS

Wzrost minimalnego wynagrodzenia brutto oznacza również większe składki ZUS dla przedsiębiorców. Podstawą obliczenia wysokości poszczególnych składek ubezpieczeniowych jest właśnie minimalne wynagrodzenie brutto.

Obecnie znamy tylko wysokość składek na ubezpieczenie społeczne, czyli emerytalnej, rentowej, wypadkowej i chorobowej oraz składki na Fundusz Pracy. Nie znana jest jeszcze wysokość składki zdrowotnej. Ale już wiadomo, że od stycznia 2017 składki ZUS wzrosną o około 5%, czyli 40,44 zł miesięcznie.

Jednolity Plik Kontrolny, dla małych i średnich

Obowiązujące od 1 lipca 2016 roku przepisy związane z Jednolitym Plikiem Kontrolnym (JPK), czyli przekazywaniem do Urzędu Skarbowego danych księgowych w formie elektronicznej, wg jednolitej struktury bazy, obejmują od stycznia 2017 również małych i średnich przedsiębiorców.

Dane z ewidencji VAT, wg JPK, przedsiębiorcy będą musieli przesyłać do Urzędu Skarbowego co miesiąc, począwszy już od 2017 roku. Mikroprzedsiębiorcy, czyli osoby samozatrudniające się, będą objęci tym obowiązkiem od 2018 roku – tłumaczy doradca podatkowy Eleonora Łysoń.

Deklaracje VAT tylko elektronicznie, VAT-UE co miesiąc

Od stycznia 2017 roku, comiesięczne lub kwartalne deklaracje VAT należy składać w Urzedzie Skarbowym wyłącznie drogą elektroniczną. W przypadku deklaracji VAT-UE należy je składać wyłącznie w okresach miesięcznych.

To nowość, bo do tej pory VAT-UE można było składać również kwartalnie – mówi E. Łysoń z Biura Rachunkowego i Kancelarii Doradztwa Podatkowego „ANNA”. W założeniu zmiana ta ma uszczelnić system poboru podatków, przyśpieszyć ich analizę i identyfikowanie ryzyka transakcji.

Lekarze i prawnicy bez kas fiskalnych

Od 2015 roku lekarze i prawnicy mieli obowiązek rejestrowania sprzedaży za pomocą kas fiskalnych. Od stycznia 2017 roku zniesiony zostaje obowiązek kasy fiskalnej dla tej grupy usług, ale pod pewnymi warunkami.

Płatności za usługi medyczne czy prawnicze mają być dokonywane w formie przelewu na rachunek bankowy przedsiębiorcy. Na podstawie historii rachunku, fiskus będzie mógł określić ilość i wysokość transakcji – wyjaśnia Eleonora Łysoń i dodaje, że przepisy póki co mają obowiązywać tylko do końca roku 2017.