zlota_13_grupa_silikaty

 

Realizacja inwestycji budowlanych, zwłaszcza budynków użyteczności publicznej, stawia przed wykonawcami szczególne wymagania w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Zastosowanie wysokiej jakości materiałów, jakimi są silikaty, pozwala osiągnąć prawidłowy poziom odporności ogniowej ścian. Konstrukcje takie spełnią wymagania obowiązujących norm i znacznie podniosą ochronę zdrowia oraz życia przebywających wewnątrz osób.

Zapewnienie prawidłowych warunków mieszkania bądź pracy, to zadanie, jakie muszą spełniać wszystkie obiekty budowlane. Poza codzienną eksploatacją, poddawane są one jednak wyjątkowym próbom podczas zdarzeń losowych, jakimi są np. pożary. Aby z powodzeniem przeprowadzić akcję ratunkową oraz ograniczyć rozprzestrzenianie się ognia, stosowane są różnego rodzaju zabezpieczenia. Podstawą bezpieczeństwa jest jednak stopień odporności materiałów konstrukcyjnych, z których wykonany został dany obiekt.

SILIKAT – materiał całkowicie niepalny

W przypadku zagrożenia pożarowego,ściany wykonane przy pomocy silikatów pozwalają nie tylko ocalić życie i zdrowie ludzi, ale również zminimalizować utratę mienia, w postaci samej nieruchomości, a także znajdującego się w niej wyposażenia.  Bloczki  silikatowe  zostały zaklasyfikowane ze względu na reakcję na ogień w klasie A1, co oznacza, że są materiałem całkowicie niepalnym – mówi Joanna Nowaczyk, Doradca Techniczny Grupy SILIKATY. Wykorzystanie silikatów umożliwia osiągnięcie najwyższej nośności (R), szczelności (E) oraz izolacyjności ogniowej (I).Oznacza to, że w razie pożaru nie odkształcają się i zachowują funkcje nośne konieczne do zachowania stabilności konstrukcji.  Skutecznie zabezpieczają  również przed przenikaniem płomieni oraz gorących gazów, a także izolują pomieszczenia, nie pozwalając na gwałtowny wzrost temperatury. Tym samym umożliwiają przeprowadzenie sprawnej ewakuacji igwarantują również bezpieczeństwo przebywającym wewnątrz ekipom strażackim.

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe zgodne z normami

W świetle normy PN-EN 1996-1-2 już ściany o grubości 15 cm wykazują odporność ogniową REI 240 minut. Natomiast w MPA Braunschweig przeprowadzono cykl badań odporności ogniowej ścian z silikatów, w wyniku którego wykazano, że już dla ściany o grubości 12 cm (wykonanej z wyrobów pełnych) można wykonać ścianę ogniową o odporności ogniowej REI 240 minut (według normy ściany o grubości 12 cm mają odporność na poziomie REI 120 minut) – podkreśla Joanna Nowaczyk z Grupy SILIKATY. Przegrody wykonane z silikatów nie tracą swoich właściwości nawet w trakcie długotrwałego oddziaływania ognia. W przypadku ścian nośnych oddzielającychminimalna grubość ściany dla uzyskania klasy odporności ogniowej w zakresie od 30 do 90 minut wynosi 90 mm. A zatem już najcieńsze przegrody wykonane z bloczków silikatowych wykazują wysoką odporność ogniową. Ściany nienośne oddzielające, które musza spełniać jedynie kryteria EI (szczelność oraz izolacyjność) już przy grubości 70 mm uzyskująklasę odporności ogniowej 30. Biorąc pod uwagę, że zarówno konstrukcje nośne, jak i zwykłe ścianki działowe zazwyczaj budowane są o grubości od 100 mm, stosującbloczki silikatowe automatycznie zwiększamy bezpieczeństwo budynkówwznoszonych przy ich użyciu– podsumowuje Joanna Nowaczyk, Doradca Techniczny Grupy SILIKATY.

Więcej informacji na temat produktów Grupy SILIKATY można znaleźć na stronie internetowej www.grupasilikaty.pl

„Grupa SILIKATY” Sp. z o.o. to jeden z czołowych w Polsce producentów wyrobów silikatowych do wznoszenia ścian zewnętrznych, konstrukcyjnych, działowych, fundamentowych, ogniowych i piwnicznych. Grupa powstała w 2004 roku z połączenia krajowych producentów, z których każdy posiadał kilkudziesięcioletnie doświadczenie w produkcji SILIKATÓW. Obecnie Grupa SILIKATY skupia 7 zakładów produkcyjnych zlokalizowanych na terenie całej Polski (w Krukach k/Ostrołęki, Piszu, Przysieczynie, Ludyni, Leżajsku, Kluczach i Jedlance). Poprzez swoich przedstawicieli firma aktywnie uczestniczyw pracach komitetu technicznego Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Silikatów. Grupa SILIKATY jest także członkiem polskiego Stowarzyszenia Producentów Białych Materiałów Ściennych „Białe Murowanie”.

„Grupa SILIKATY” Sp. z o.o.
Kruki ul. Nowowiejska 33
07-415 Olszewo-Borki
tel./fax  29 760 44 70, 760 65 10www.grupasilikaty.pl