Każde przedsiębiorstwo, które przynajmniej część swojej działalności prowadzi na rynkach zagranicznych, a więc przeprowadza transakcje i realizuje kontrakty w obcych walutach, jest narażone na ryzyko walutowe, które potencjalnie nie tylko przyczynia się do zmniejszenia zysku, lecz w ekstremalnych sytuacjach może przynieść firmie straty.

Skuteczne zarządzania ryzykiem walutowym prowadzi do niemal całkowitej jego eliminacji. Dom Maklerski TMS Brokers od lat wpiera swoich klientów indywidualnych i biznesowych w skutecznym zarządzaniu ryzykiem, poprzez wdrażanie wieloaspektowych strategii walutowych. Nasze doradztwo walutowe skupia się na 5 obszarach:

  • Poziomach wymiany
  • Kosztach bankowych
  • Audycie transakcji walutowych
  • Wycenie instrumentów finansowych
  • Zabezpieczenie płatności przed ryzykiem walutowym

Ostatni z nich – zabezpieczenie płatności przed ryzykiem, polega na wyborze odpowiednich instrumentów zabezpieczających. Jednym z najważniejszych kroków w tym procesie jest oszacowanie pozycji walutowej przedsiębiorstwa.

Dlaczego pozycja walutowa jest ważna?

Wyliczenie pozycji walutowej przedsiębiorstwa ma kluczowe znaczenie w zarządzaniu ryzykiem walutowym, bowiem pomijając ten krok nie jesteśmy w stanie wybrać odpowiednio skutecznych narzędzi zabezpieczających. Bez prawidłowego oszacowania pozycji jakiekolwiek zarządzanie ryzkiem walutowym przypomina błądzenie po omacku. Co więcej, prawidłowo wyliczona pozycja walutowa pozwala na skuteczną modyfikację przyjętej strategii, nawet jeśli wcześniej zawodziła.

Pozycja walutowa przedsiębiorstwa

Istnieją dwa rodzaje pozycji walutowych:

  • Długa pozycja walutowa to sytuacja, w której przedsiębiorstwo zyska wraz ze wzrostem kursu danej waluty
  • Krótka pozycja walutowa to zaś sytuacja, w której przedsiębiorstwo zyska, jeśli kurs danej waluty spadnie

W finansach przedsiębiorstw otwarta pozycja walutowa w najprostszym ujęciu jest natomiast różnicą pomiędzy wszystkimi składnikami długiej i krótkiej pozycji walutowej.

Prawidłowe oszacowanie pozycji nie jest jednak procesem banalnym, ponieważ w praktyce składa się na nią szereg czynników zarówno bilansowych, jak i pozabilansowych. Do bilansowych należą między innymi zobowiązania i należności w obcej walucie, rachunki walutowe, walutowe pożyczki i kredyty, zaliczki. Czynniki pozabilansowe to z kolei między innymi towar przeznaczony na eksport, prognozy zakupu i sprzedaży, podpisane kontrakty na transakcje w walutach obcych – lista może być w zasadzie nieograniczona.

Na podstawie tych czynników wyliczana jest pozycja walutowa i związana z nią ekspozycja na ryzyko walutowe.

Skuteczne zarządzanie ryzykiem walutowym z TMS Brokers

Zarządzanie ryzykiem walutowym przedsiębiorstw to jeden z najważniejszych punktów w ofercie TMS Brokers. W tym zakresie jesteśmy od lat cenionymi ekspertami i liderami na polskim rynku. Na Państwa życzenie dokonujemy audytu strategii zarządzania ryzykiem walutowym, zapewniamy doradztwo w zakresie wyboru poziomu wymiany walut w ujęciu dziennym, tygodniowym lub miesięcznym. Doradzamy również w kwestii walutowej współpracy z bankiem, a przede wszystkim opracowania skutecznej strategii zabezpieczającej. Współpraca z TMS Brokers to gwarancja zwiększenia zysków i bezpieczeństwa.

tms-euro4