W wydarzeniu zorganizowanym przez DB Schenker kierowcy rywalizowali w ruchu drogowym i na placu manewrowym. Doskonalili też zasady udzielania pierwszej pomocy.

DB Schenker jest świadomy wpływu, jaki wywiera na środowisko i otoczenie społeczne. Każdego dnia z terminali firmy na polskie drogi wyjeżdża ponad 3 000 ciężarówek. Dlatego operator podejmuje szereg działań mających na celu zminimalizowanie ryzyka w transporcie. Podstawą jest odpowiednia wiedza na temat bezpieczeństwa i obowiązujących przepisów, utrwalanie właściwych zachowań w codziennej pracy ale też w przypadku sytuacji kryzysowych.

– Mistrzostwa Bezpiecznej i Ekonomicznej Jazdy są doskonałą okazją do praktycznego zweryfikowania wiedzy zdobytej podczas szkoleń i w codziennej pracy. Oprócz części teoretycznej zawody obejmują rywalizację na placu manewrowym oraz w ruchu drogowym. Uczestnicy ćwiczą też zachowania w sytuacjach zagrożenia życia, kiedy konieczne jest udzielenie pierwszej pomocy – mówi Andrzej Gluźniewicz, Koordynator ds. współpracy z przewoźnikami w DB Schenker – Z drugiej strony wydarzenie sprzyja integracji, a także pozwala budować oparte na dialogu relacje z partnerami biznesowymi – dodaje.

W tegorocznym wydarzeniu zawodnicy rywalizowali w trzech kategoriach: C+E, C oraz B, w konkurencjach związanych ze znajomością przepisów ruchu drogowego, zasad ekonomicznej i bezpiecznej jazdy, poruszaniem się po placu manewrowym oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy. W ostatecznej ocenie pod uwagę brany był nie tylko wynik i dokładność, ale także poziom zużycia paliwa.

– Udział w Mistrzostwach Bezpiecznej i Ekonomicznej Jazdy jest bardzo pozytywnym doświadczeniem. To wydarzenie jest potrzebne, ponieważ zwiększa świadomość kierowców. DB Schenker od wielu lat promuje bezpieczeństwo podnosząc umiejętności kierowców i pomagając im być lepszymi użytkownikami dróg – wyjaśnia Grzegorz Krowicki, przewoźnik współpracujący z firmą i zarazem zwycięzca w jednej z kategorii w Mistrzostwach.
Podczas wydarzenia organizatorzy zapewnili też atrakcje służące promocji bezpieczeństwa na drogach. Uczestnicy i kibice mogli doświadczyć dachowania pojazdu w specjalnym symulatorze, zobaczyć wybuch poduszki powietrznej, a także poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Sprawdzali również swój refleks na sprzęcie przeznaczonym do badania predyspozycji zawodowych kierowców i sportowców.

Współorganizatorem Mistrzostw był Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie, którego przedstawiciele byli sędziami w zawodach. Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych, a partnerem medialnym był magazyn „Polski Traker”.