Aby program lojalnościowy przyniósł oczekiwane rezultaty musi być odpowiednio przygotowany. Dlatego warto wybrać do współpracy doświadczonego eksperta w tej dziedzinie, który nie tylko rozwieje ewentualne wątpliwości, ale zaproponuje optymalne rozwiązania.

Już na etapie rozważania przez firmy wdrożenia pierwszego programu lojalnościowego, pojawia się wiele pytań dotyczących organizacji, kwestii prawnych oraz technicznych. Odpowiedź na nie pozwala na zrozumienie mechanizmów działania programów lojalnościowych, co ma znaczący wpływ na sukces takiego przedsięwzięcia. Oto cztery najczęściej zadawane pytania przez firmy, które planują podjąć się zorganizowania programu.

1. Jak zdefiniować cele dla uczestników programu?

Na początku należy ustalić kto, za co i w jakim czasie ma być nagradzany oraz jakim budżetem dysponujemy. Trzeba również zdecydować czy cele mają być indywidualne czy grupowe oraz w jakim czasie powinny zostać zrealizowane. Nie bez znaczenia jest również określenie potencjału uczestników – inne cele powinni mieć np. klienci z sieci hipermarketów, a inni ze sklepów osiedlowych. Warto wziąć również pod uwagę wyniki zdobyte przez uczestnika w poprzednich edycjach programów, a jeśli jest to nowy partner biznesowy to np. cele wyznaczone uczestnikom o zbliżonym potencjale. Odpowiednie wyważenie celów jest kluczową kwestią, która ma wpływ na rentowność projektu i zaangażowanie uczestników. Często spotykanym mechanizmem jest przyznawanie punktów za uzyskanie odpowiedniego poziomu sprzedaży lub zakupu, który dany uczestnik ma osiągnąć
w wyznaczonym czasie.

2. Jak skutecznie zapraszać do wzięcia udziału w programie?

Na zainteresowanie uczestników programem ma wpływ wiele czynników. Najważniejszym z nich są oczywiście atrakcyjne nagrody, ale duże znaczenie ma również komunikacja z uczestnikami. Rejestracja do programu może mieć formę zamkniętą lub otwartą. Pierwsza z nich oznacza wgranie zdefiniowanych wcześniej loginów i wygenerowanie haseł, a następnie przekazanie ich uczestnikom. W drugiej wystarczy założyć konto na dedykowanej stronie programu. W każdym przypadku ważna jest forma zaproszenia – można wysłać ją mailem, smsem lub przekazać za pośrednictwem przedstawiciela handlowego. Warto również rozważyć nagradzanie za samą rejestrację – pozyskiwane w ten sposób dane kontaktowe i informacje o uczestniku są bardzo cenne dla każdego organizatora.

3. Czy po wdrożeniu potrzebna będzie instrukcja korzystania z programu?

Dobrze przygotowany program nie wymaga dodatkowych instrukcji. Uczestnik już na etapie rejestracji powinien dowiedzieć się co ma zrobić, aby otrzymać konkretną korzyść. Dlatego tak istotne jest, aby strona dotycząca programu była prosta i intuicyjna w obsłudze. Z kolei w Sodexo dla Organizatora wsparciem jest dedykowany Program Manager, czyli doradca, który pomaga w konfigurowaniu, wdrażaniu i realizacji całego projektu.

4. Jak skutecznie komunikować się z uczestnikami?

Najczęstszą formą komunikacji są mailingi wysłane do uczestników, których treść można personalizować i dostosowywać do indywidualnych potrzeb firmy. Dlatego bardzo ważne jest, aby baza z adresami e – mail uczestników była aktualna. Oczywiście częstotliwość komunikacji powinna zależeć od grupy docelowej (wiek, rodzaj wykonywanej pracy, obszar działalności klienta itp.), celu programu oraz wielkości i czasu jego trwania. Dodatkowo przy komunikacji mailingowej należy pamiętać, aby dać uczestnikom możliwość zrezygnowania z subskrypcji otrzymywanych od organizatora wiadomości. Kolejnym popularnym kanałem komunikacji są SMSy, które są równie skuteczną formą dotarcia do uczestników, zwłaszcza gdy nie odczytali przesłanego wcześniej mailingu.
Z kolei w przypadku dużych i złożonych programów warto uruchomić także infolinię. Właściwie przeszkolone osoby będą w stanie odpowiedzieć na każde zgłoszenie uczestnika. Infolinia pomaga również osobom, które nie są biegłe we współczesnych technologiach lub chcą bardzo szybko uzyskać odpowiedź.

Planując program lojalnościowy warto zdać się na doświadczenie profesjonalistów z tej branży. Sodexo Benefit and Rewards Services każdego roku realizuje wiele nowych przedsięwzięć lojalnościowych i wspierających sprzedaż w różnorodnych sektorach rynku. Wykorzystując swoje bogate doświadczenie eksperci Sodexo do każdego nowego projektu podchodzą indywidualnie – pokazując możliwości, a nie gotowe rozwiązania. Wspólnie z klientem wypracowują optymalną mechanikę zarówno w oparciu o posiadane jak i nowe narzędzia – dostosowując je do konkretnych potrzeb, bo tylko rozwiązania szyte na miarę gwarantują poczucie bezpieczeństwa związanego
z partnerską współpracą.