Elementy radiowe obejmują całą grupę elementów elektronicznych, które są stosowane w różnych urządzeniach gospodarstwa domowego. Z każdym nowym urządzeniem, które pojawia się na rynku, zwiększa się liczba elementów elektronicznych. Wszystkich nie da się policzyć, ale najbardziej popularne to: rezystory, kondensatory, przekaźniki, układy scalone, diody i transformatory.

Aktywne komponenty

Do aktywnych komponentów elektronicznych odnoszą się tranzystory, diody i układy scalone.

Tranzystor – półprzewodnikowy triod, który za pomocą sygnału wejściowego jest zdolny do sterowania napięciem w obwodzie elektrycznym. Tranzystory przyszły na zastępstwo lampom elektronicznym. Nie tylko są znacznie bardziej zwarte w swoich rozmiarach, ale również zużywają mniej energii.

Diody – półprzewodniki, które przewodzą prąd tylko w jednym kierunku. Są one wykonane z krzemienia i posiadają dwa wyjścia i jedno elektryczne przejście. Diody dzielą się po rodzaju przeznaczenia, wielkości przejścia, struktury i zakresu częstotliwości.

Układy scalone – podzespoły elektroniczne, które są zintegrowane z tranzystorami, diodami, rezystorami, kondensatorami i innymi elementami. Układy scalone przetwarzają dostarczoną jako elektryczny sygnał informację. Sklasyfikować je można jako analogowe, cyfrowe i analogowo – cyfrowe. Wytwarzają układy scalone zarówno w obudowie jak i bez niej.

 

Pasywne komponenty

Przedstawicielami pasywnych działań w obwodzie elektrycznym są rezystory, transformatory, kondensatory i cewki.

Rezystory -są to dystrybutorzy prądu elektrycznego pomiędzy komponentami układu. Rezystory są klasyfikowane ze względu na przeznaczenie, charakter zmiany oporności, charakterystykę prądowo-napięciową, sposób ochrony i montażu, jak również technologii produkcji. Jednymi z popularnych rezystorów są czujniki temperatury, które reagują na zmianę temperatury zmianą siły termodynamicznej wbudowanego w nie specjalnego termoelementu.

Transformatory – urządzenia elektromagnetyczne, które przekształcają jeden system prądu zmiennego do drugiego, bez zmiany częstotliwości. Transformator składa się z jednego lub więcej zwojów drutu, które są „pokryte” strumieniem magnetycznym. Są transformatory, rozdzielające, impulsowe, dopasowane, jak również transformatory napięcia i prądu.

Kondensatory – urządzenia do akumulacji prądu elektrycznego i jego późniejszego odpływu. Są to układy składające się z wielu elektrod, które są oddzielone przez dielektryk. Klasyfikują się kondensatory po typu dielektryków, które bywają gazowe, ciekłe, stałe nieorganiczne i organiczne stałe.

Cewki indukcyjne – części elektroniczne z izolowanego przewodnika, które są wykorzystywane do magazynowania energii, tłumienia interferencji i ograniczenia prądu zmiennego.

Wszystkie te detale można odzyskać z uszkodzonych urządzeń domowych, odnowić i ponownie użyć. Dlatego dosyć często różne firmy skupują lub przeprowadzają specjalne akcje, gdzie można wymienić stary zepsuty sprzęt RTV na nowy.