Część samorządów może nie poradzić sobie organizacyjnie z likwidacją gimnazjów. Dla nich szansą jest skorzystanie ze wsparcia zewnętrznych ekspertów. Taka współpraca pozwala gminom uporządkować też inne obszary swojej działalności.

Nadchodzą zmiany w systemie oświaty. Od 2017 r. obowiązywać będzie ośmioletnia szkoła podstawowa i czteroletnie liceum. Zlikwidowanych będzie ponad 7 tys. gimnazjów. Według danych GUS w roku szkolnym 2014/2015 uczyło się w nich ponad 1,1 mln uczniów, pracowało ok. 130 tysięcy nauczycieli.

Decyzja o likwidacji gimnazjów i  powrocie do 8-letniej szkoły podstawowej oznacza dla samorządów wiele organizacyjnych i finansowych konsekwencji. Nastąpią redukcje zatrudnienia lub odejścia na tzw. urlopy kompensacyjne lub emerytury. Samorządy będą miały problemy z infrastrukturą pozostałą po likwidowanych szkołach. Będą musiały też skutecznie poinformować rodziców o wprowadzanych zmianach.

Zmiany w systemie oświaty to również wyzwanie dla firm konsultingowych. Coraz częściej oferują one gminom kompleksowe wsparcie w zarządzaniu systemem oświaty, również w zakresie działań związanych z likwidacją gimnazjów. – Odnotowujemy coraz większe zainteresowanie tą usługą, zwłaszcza ze strony mniejszych samorządów. Takich, które z racji niewielkiej obsady kadrowej urzędu, mają problem choćby z inwentaryzacją i przekazaniem majątku czy zaplanowaniem i przeprowadzonej skutecznej kampanii informacyjnej na ten temat – mówi Radosław Gumułka, prezes Grupy Gumułka.

Do współpracy zachęca też możliwość połączenia obszarów, do których angażowani są zewnętrzni eksperci. – Często są to zadania interdyscyplinarne, łączące w sobie np. elementy prawa podatkowego, prawa pracy i przepisów dotyczących nieruchomości.  Gminy, przy okazji zmian w oświacie, mogą w ten sposób uporządkować też inne obszary swej działalności – uważa prezes Grupy Gumułka.

Świadomość faktu, że dzięki korzystania z profesjonalnych usług doradczych można zaoszczędzić, jest wśród samorządowców coraz powszechniejsza. Dzięki współpracy z Grupą Gumułka Jaworzno i Gliwice odzyskały w ostatnich latach kilkanaście milionów złotych podatku VAT. Samorządy korzystają ze wsparcia Grupy Gumułka również w zakresie centralizacji podatku VAT czy w przygotowaniu wniosków unijnych.

– Zarządzający miejską czy powiatową kasą wiedzą, że dzięki profesjonalnemu wsparciu oszczędności są możliwe. Po tym względem coraz bardziej przypominają prywatnych przedsiębiorców – podkreśla Radosław Gumułka.

***

Grupa Gumułka to jedna z wiodących polskich firm konsultingowych, świadcząca kompleksowe usługi dla biznesu i administracji publicznej. Powstała w 1993 roku. Dzięki dynamicznemu rozwojowi prowadzi obecnie biura w Warszawie, Katowicach i Krakowie. Kluczowe kompetencje to audyt, podatki i księgowość, rynki kapitałowe, doradztwo i szkolenia, badania społeczne i marketingowe, fundusze europejskie. Klientami Grupy Gumułka są m.in. międzynarodowe koncerny, krajowe przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego i ministerstwa, służba zdrowia, szkoły wyższe i instytucje finansowe. Grupa Gumułka jest stowarzyszona z partnerami w 65 krajach na świecie. Jest członkiem izb gospodarczych oraz stowarzyszeń branżowych, laureatem prestiżowych nagród i rankingów. Firma w swych działaniach przestrzega zasad odpowiedzialnego biznesu.

Więcej o Grupie Gumułka na www.gumulka.pl.