Od września br. na rynku pojawi się pierwsze wydanie magazynu branżowego „Inteligentne Miasta i Regiony”, w którym będzie można przeczytać o technologiach dla Smart City i Smart Regions, dobrych praktykach w realizacji tego typu projektów, a także kwestiach związanych z ich finansowaniem i regulacjami prawnymi.

Coraz bardziej popularnym hasłem wśród polskich samorządowców jest „Smart City”. Miasta i regiony prześcigają się w pomysłach na to, w jaki sposób mogą stać się „inteligentne”, a co za tym idzie bardziej przyjazne dla mieszkańców. Przykładowo: Olsztyn stawia na bycie liderem inteligentnych systemów transportowych, Bydgoszcz realizuje działania na rzecz ochrony środowiska i klimatu, Kalisz wprowadził system e-bibliotek publicznych, a Wrocław instaluje inteligentne opomiarowanie energii elektrycznej u klientów indywidualnych. Jak widać wszyscy budują Smart City, ale każdy w inny sposób. Czym w takim razie jest inteligentne miasto i inteligentny region? Jakie elementy wchodzą w jego zakres? Jak budować Smart City? Jakie problemy pojawiają się przy realizacji projektów i jak je rozwiązywać? Odpowiedzi na te i inne pytania będzie można znaleźć w nowym branżowym magazynie techniczny B2G i B2B – „Inteligentne Miasta i Regiony”. Czasopismo będzie miało premierę podczas warszawskiej konferencji Smart City Forum już we wrześniu br.

To pierwsza na rynku polskim inicjatywa wydawnicza, która ma na celu edukację przedstawicieli samorządów pod kątem dostępnych na rynku technologii dla inteligentnych miast i regionów, jak i sposobów ich „mądrego” wykorzystania – mówi Izabela Żylińska, Wydawca i zarazem Redaktor Naczelna „Inteligentne Miasta i Regiony”. – W tworzeniu Smart Cities i Smart Regions ważne jest, aby wszelkie działania były dokładnie zaplanowane i spójne. Nie sztuką jest przygotować przetargi, a następnie wdrożyć jakiekolwiek rozwiązania. Ważne jest, aby stanowiły one usystematyzowaną całość, dającą możliwość dalszego działania na rzecz usprawniania życia mieszkańców i zrównoważonego rozwoju.

Założeniem wydawcy było przygotowanie magazynu, który przedstawi czytelniom dostępne na rynku technologie w następujących dziedzinach: infrastruktura, transport, budynki, łączność (IT i komunikacja), energia, środowisko, administracja, biznes, mieszkańcy, edukacja, bezpieczeństwo, zdrowie. Ważny element przygotowywanego czasopisma stanowią przykłady realizacji inwestycji z Polski i ze świata, które pokażą warte naśladowania praktyki w dążeniu do bycia „Smart”. Uzupełnieniem wiedzy czytelników będą również informacje m.in. o: finansowaniu inwestycji w ramach inteligentnych miast i regionów, obowiązujących regulacjach prawnych, normach i przepisach, przetargach, inicjatywach, a także wyniki analiz i badań rynkowych. Każde wydanie to także wywiady i wypowiedzi dotyczące obecnego i przyszłego stanu na rynku inteligentnych miast i regionów oraz zapowiedzi i opisy branżowych targów, konferencji, forów, seminariów.

Czasopismo „Inteligentne Miasta i Regiony” skierowane jest do specjalistów reprezentujących administrację centralną i lokalną, organy naczelne i centralne, jednostki podległe oraz służby mundurowe, władze uczelni wyższych i instytucji badawczo-rozwojowych oraz przedstawicieli PAN, organizacje zrzeszające przedsiębiorców oraz organizacje samorządu gospodarczego, otoczenie biznesu, kancelarie prawne i firmy doradcze, przedstawicieli dostawców rozwiązań technologicznych.

Więcej informacji o magazynie branżowym „Inteligentne Miasta i Regiony” na www.inteligentnemiastairegiony.pl.

Inteligentne Miasta i Regiony - logotyp
Inteligentne Miasta i Regiony – logotyp