Koncepcja szczupłego zarządzania, czyli metody Lean Management, w sposób ścisły związana jest z branżą motoryzacyjną. Po raz pierwszy tę specyficzną metodę organizacji pracy i całościowego zarządzania firmą wprowadzono w japońskiej Toyocie, tuż po zakończeniu II wojny światowej. Początkowo koncepcja Lean ograniczała się do ogólnych zasad organizacji produkcji, przede wszystkim do zasad oszczędności i ciągłego doskonalenia sposobu wytwarzania produktu. Zmiana podejścia uwzględniała potrzebę wyjścia poza wcześniejszy schemat i uwzględnienia zdolności szeregowych pracowników do udoskonalania systemu produkcyjnego firmy. Aby osiągnąć zamierzony efekt, potrzebne było większe powiązanie pracowników ze strukturą firmy. Chodziło o to, by każdy pracownik czuł się częścią przedsiębiorstwa, by wiedział, że jego codzienna praca ma wpływ na funkcjonowanie firmy. To sprzyjało nie tylko zwiększeniu wydajności pracy i ograniczeniu marnotrawstwa, ale także poprawie jakości produktów.

ToyotaSukcesy japońskiej Toyoty skłoniły inne przedsiębiorstwa z branży motoryzacyjnej po sięgniecie do technik Lean Management. Od lat 60-tych ubiegłego wieku część zasad organizacji produkcji starano się przeszczepić na rynek amerykański, a po roku 1989, również na rynek polski. Wiele firm skorzystało na takim procesie przekształceń. Dziś spora grupa przedsiębiorstw motoryzacyjnych działających na rynku polskich bazuje na technikach szczupłego zarządzania, co oczywiście wiąże się z pewnymi korzyściami, przede wszystkim z ogólnym wzrostem rentowności firmy. A jakie konkretnie korzyści może osiągnąć firma, przechodząc na zarządzenie typu Lean?

Podstawowe korzyści wynikające z wdrożenia zasad Lean Management w branży motoryzacyjnej to przede wszystkim ograniczenie marnotrawstwa zasobów. Wiąże się to m.in. z lepszym wykorzystaniem dostępnego parku maszynowego, z redukcją czasu potrzebnego do wykonania konkretnego produktu, z ograniczeniem poziomu zapasów, z ograniczeniem wielkości partii produkcyjnych czy ograniczeniem ilości wad i błędów podczas procesu produkcyjnego. Lean Management to także większa wydajność pracy poszczególnych pracowników, którzy mają jasno określony zakres obowiązków. To wpływa na zwiększenie jakości produktu, co przekłada się na mniejszą liczbę usterek i związanych z ich usuwaniem kosztów. Metoda szczupłego zarządzani wpływa nie tylko na poprawę procesów wytwórczych, ale także na zwiększenie wydajności procesów montażowych, a także na całościową poprawę zarządzania przedsiębiorstwem, w tym na lepszą identyfikację celów oraz umiejętność pozyskiwania i reagowania na informacje pochodzące z otoczenia zewnętrznego i wewnętrznego firmy.

Po więcej informacji na ten temat odsyłamy na stronę Lean Enterprise Institute Polska: http://lean.org.pl.