Jak wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Shell Lubricants, w ramach którego poproszono o opinie przedstawicieli branży energetycznej, większość respondentów (56%) jest zdania, że wybór odpowiednich środków smarnych lub właściwe zarządzanie nimi może pomóc w ograniczeniu kosztów prowadzenia przedsiębiorstwa energetycznego jedynie o 5%. Mniej niż 1 osoba na 10 ma świadomość, że oszczędności te mogą być nawet 6 razy większe[1].

 

Osoby uczestniczące w badaniu Shell Lubricants zapytano o znaczenie jakości stosowanych środków smarnych. Ponad połowa (60%) uważa, że oleje i smary wyższej jakości nie mają wpływu na ograniczenie nieplanowanych przestojów, a 49% nie spodziewa się, że lepsze produkty obniżą koszty utrzymania zakładu energetycznego. Z drugiej strony, aż 62% respondentów przyznało, że to właśnie wybór niewłaściwych środków smarnych doprowadził do nieplanowanych przestojów. Warto dodać, że przedsiębiorstwa energetyczne często bagatelizują znaczenie parametrów i właściwości produktów smarnych – tylko 48% uważa, że są to ważne kryteria, którymi należy się kierować przy ich zakupie.

 

„Elektrownie systemowe, elektrownie i elektrownie przemysłowe działają w oparciu o bardzo konserwatywne standardy i z niechęcią podchodzą do zmian, które w tej branży dokonują się bardzo wolno. Istnieją dwa główne czynniki, które mają na to wpływ: dominacja jednej firmy obsługującej ten sektor oraz jednej marki środków smarnych. Taka sytuacja w naturalny sposób utrwala przyzwyczajenia producentów energii, a to z kolei hamuje dostęp do nowoczesnych środków smarnych pozwalających na zwiększenie sprawności turbin, zmniejszenie nieplanowanych przestojów czy wydłużenie czasu pracy oleju bez wymiany. Ponadto, zakłady energetyczne rozważając zakup środków smarnych często kierują się tylko jednym kryterium – ceną. Nie biorą pod uwagę tego, że nieodpowiednie oleje i smary przyczyniają się do pogorszenia warunków pracy urządzeń i ich trwałości, a w konsekwencji stałego wzrostu kosztów eksploatacji oraz dużych strat finansowych. Na drugim biegunie znajdują się producenci energii ze źródeł odnawialnych, którzy są otwarci na nowe rozwiązania. Silna konkurencja oraz trudne warunki rynkowe sprawiają, że szukają oni najbardziej efektywnych finansowo rozwiązań, wykorzystując najbardziej zaawansowane technologicznie środki smarne oraz technologie monitorowania olejów, smarów i urządzeń energetycznych. Dzięki temu zmniejszają ryzyko nieplanowanych awarii oraz zwiększają dyspozycyjność maszyn” – zwraca uwagę Cezary Wyszecki, ekspert Techniczny Shell Polska. 

 

W celu ciągłego rozwijania potencjału środków smarnych – zwiększania ich efektywności, wydajności i trwałości, lepszej ochronie przed zużyciem czy dostosowywania do nowych wymogów technicznych oraz środowiskowych – specjaliści Shell współpracują z wieloma klientami z branży energetycznej, w tym z kluczowymi producentami maszyn generujących energię oraz dostawcami mediów. Dobrym przykładem efektów tej współpracy jest wysokiej jakości olej przekładniowy Shell Omala S2 GX, który spełnia lub przekracza wymagania nowych specyfikacji najważniejszych producentów OEM. Co więcej produkt posiada aprobatę Siemens MD dla stosowania w przekładniach Flender, spiralnych, skośnych, planetarnych oraz morskich. W ofercie firmy dla sektora energetycznego znajdują się także wysokiej jakości oleje silnikowe Shell Rimula, smary Shell Gadus czy oleje hydrauliczne Shell Tellus.

 

W komentarzu podsumowującym badanie Shell Lubricants czytamy, że na ogół koszty środków smarnych stanowią mniej niż 5% całkowitych kosztów eksploatacyjnych zakładu energetycznego[2]. Mimo to odpowiedni dobór wysokiej jakości produktów może przynieść oszczędności przewyższające wydatki na oleje oraz smary. Pierwszym krokiem w kierunku uzyskania tych oszczędności jest uświadomienie sobie, że oleje i smary w znacznym stopniu przyczyniają się do poprawy produktywności i wydłużenia bezawaryjnego okresu eksploatacji maszyn.

 

 

[1] Badanie przeprowadzone przez firmę badawczą Edelman Intelligence na zlecenie Shell Lubricants, objęło 121 rozmów przeprowadzonych od listopada do grudnia 2015 roku z pracownikami sektora energetyki z 8 krajów (Brazylii, Kanady, Chin, Niemiec, Indii, Rosji, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych), którzy w ramach wykonywania swoich obowiązków nabywają, wpływają na zakup lub stosują środki smarne.

[2] Źródło: http//s05.static-shell.com/content/dam/shell-new/local/country/aus/downloads/pdf/Iubricants/power-engine-family-brochure.pdf