Kontrola materiałów, budynków czy maszyn jest istotnym aspektem bezpieczeństwa w produkcji czy szeroko pojętym przemyśle. Sprawdź, jak działają badania nieniszczące metodą magnetyczno-proszkową, służące do kontroli materiału czy budynków.

 

Do kontroli stanu mikrostruktury i makrostruktury materiałów, ich wad oraz informacji o posiadanych cechach służą badania niszczące NDT. Ten rodzaj badań diagnostycznych prowadzi do wykrywania różnego rodzaju uszkodzeń wewnętrznych i zewnętrznych, pęknięć, ubytków korozyjnych i erozyjnych oraz wszelkich widocznych zmian w strukturze materiałów. Ten rodzaj badań jest wykorzystywany w miejscach, w których istnieje ekonomiczne i techniczne uzasadnienie poprzez wymogi zachowania wysokiej kultury produkcji czy chęć wyeliminowania ryzyka mogących się pojawić w przyszłości awarii.

Badania NDT znajdują swoje zastosowanie w kontroli wyrobów przemysłowych, takich jak odlewy, spawane złączenia czy odkuwki. Wykorzystuje się je do kontroli produkcji i stanu technicznego w obszarach, w których ważna jest niezawodność wykonywanych działań oraz zapewnienie bezpieczeństwa poprzez obniżenie lub wyeliminowanie ryzyka wystąpienia awarii. Warto pamiętać, iż metody badań różnią się w zależności od wybranego obiektu, dlatego ich sukces jest zależny od prawidłowego dostosowania. Metody odnoszące sukces w przypadku kontroli jednego elementu, mogą okazywać się nieużyteczne w przypadku drugiego. Aby zatem uniknąć błędów w dostosowaniu badań nieniszczących, należy dokonać wyboru metody w sposób indywidualny. Warto wówczas określić gatunek materiału, metodę spawania, rodzaj i gabaryty złącza oraz obróbki cieplnej, jakość wykonania, kształt elementu oraz zidentyfikować niezgodności poprzez porównanie obiektu do obranego punktu odniesienia. Można stosować jeden rodzaj metody bądź ich kombinacje, w zależności od efektu finalnego, jaki chcemy uzyskać. Warto zatem zaznajomić się z kilkoma metodami, tak aby świadomie wybrać najlepszą z nich.

Podstawowym sposobem kontroli wyrobów stanowią badania wizualne VT, polegające na dokładnym rozpoznaniu nieprawidłowości z wykorzystaniem zmysłu wzroku. Metoda ta jest stosowana do kontroli poszczególnych części procesu produkcyjnego, określenia ich jakości, opakowania oraz oceny całego wyrobu gotowego. Badania VT wykorzystuje się zawsze w pierwszej kolejności, a do ich głównych zalet zalicza się niski koszt, jaki generują, szybkość wykonania oraz wysoka skuteczność.

Wykrywanie niezgodności spawalniczych i materiałowych odbywa się za pomocą badań penetracyjnych. Ten rodzaj metod następuje po przeprowadzeniu badań wizualnych i znajduje swoje zastosowanie w kontroli wyrobów metalowych, takich jak stal lub wykonanych z materiałów niepodatnych na wykorzystywane środki badawcze (substancje). Ponadto, badania penetracyjne pozwalają na lepszą kontrolę części o skomplikowanych kształtach czy o utrudnionej dostępności.

Kolejnym rodzajem metod są badania magnetyczno-proszkowe. Badania MT znajdują swoje zastosowanie w wykrywaniu powierzchniowych i podpowierzchniowych nieprawidłowości materiałów ferromagnetycznych umieszczonych na niewielkiej głębokości. Do tego badania wykorzystuje się suchy proszek magnetyczny, zawiesinę olejową lub wodę.

Wspomniana metoda polega na wzbudzeniu pola magnetycznego w obiektach poddawanych kontroli oraz identyfikowaniu magnetycznych strumieni rozproszenia, pojawiających się bezpośrednio nad miejscem, w którym znajdują się wady takie jak nieciągłości lub uszkodzenia materiałowe. Badania magnetyczno-proszkowe najlepiej sprawdzają się w kontroli niestopowych oraz niskostopowych materiałów. Metoda charakteryzuje się szybkością wykonania. Kolejną zaletą jest możliwość wykrycia usterek takich jak pęknięcia, pęcherze, podtopienia, przyklejenia czy wszelkiego rodzaju niedociągnięcia.

Istotne w wykonywaniu badań MT jest oczyszczenie obiektu z zanieczyszczeń, które mogłyby wpłynąć w sposób negatywny na uzyskanie ostatecznych wyniki. Co więcej, badania magnetyczno-proszkowe znajdują swoje zastosowanie tylko do analizy obiektów ferromagnetycznych. Cechuje je niezwykła precyzja, skuteczność oraz identyfikacja nieprawidłowości pod powierzchnią poddaną badaniu do głębokości kilku milimetrów. Metody NDT nie wpływają na przydatność materiałów oraz produktów, ich celem jest podniesienie jakości produkcji, stanu technicznego oraz utrzymanie zdatności technicznej konstrukcji poddawanej procesowi eksploatacji.

Podsumowując, badania niszczące NDT stanowią bardzo dobre rozwiązanie w zakresie kontroli i oceny wykorzystywanych w produkcji materiałów pod względem występowania nieprawidłowości. Umożliwia to usprawnienie procesu produkcyjnego oraz eliminację słabszych ogniw, tak aby uzyskać jak najlepsze wyniki i jak najmniejszą ilość wadliwych wyrobów oraz materiałów nienadających się do ich dalszego użycia. Na metody NDT składają się badania wizualne, nadania penetracyjne oraz badania magnetyczno-proszkowe. Każda z nich niesie za sobą wady i zalety, dlatego ważne jest, aby w sposób poprawny określić skuteczność, jaką mogą uzyskać. Warto pamiętać o tym, że nie wszystkie metody sprawdzą się przy kontroli każdego obiektu, przez co należy dobierać je w sposób indywidualny do każdego procesu. Badania nieniszczące pozwalają określić szczegółowe parametry wykorzystywanych do produkcji materiałów, wyznaczyć warstwę ochronną oraz wykryć niepożądane zjawiska w procesie wytwarzania i późniejszego użytkowania.