HERTFORDSHIRE, Anglia i PITTSBURGH oraz TOKIO – 19 września 2018 r. – Mylan N.V. (NASDAQ: MYL) i Fujifilm Kyowa Kirin Biologics Co., Ltd. przekazały dzisiaj informację, że Komisja Europejska (KE) wydała pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego  Hulio® (kod produktu: FKB327), leku biopodobnego do produktu Humira® firmy AbbVie (adalimumab), we wszystkich wskazaniach do stosowania.

Pozwolenie zostało wydane po uzyskaniu pozytywnej opinii Komitetu ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi, w której stwierdzono, że program rozwoju obejmujący dane analityczne, funkcjonalne, kliniczne i immunogenne wykazał biopodobność w stosunku do produktu referencyjnego Humira.

Zatwierdzenie produktu Hulio przez KE dotyczy wszystkich 28 krajów członkowskich Unii Europejskiej i państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), tj. Norwegii, Islandii i Liechtensteinu. Mylan planuje wprowadzić produkt Hulio na rynki w Europie po 16. października. Mylan i Fujifilm Kyowa Kirin Biologics nawiązały współpracę partnerską na początku tego roku. Fujifilm Kyowa Kirin Biologics posiada niewyłączną płatną licencję AbbVie (Mylan dysponuje podlicencją) na użytkowanie i sprzedaż produktu Hulio w krajach europejskich.

Prezes firmy Mylan, Rajiv Malik, powiedział: „Jesteśmy bardzo zadowoleni z decyzji Komisji Europejskiej dotyczącej pozwolenia na dopuszczenie produktu Hulio do obrotu. Jest to czwarty produkt wprowadzony na rynek przez Mylan w segmencie złożonych produktów generycznych i biopodobnych. Dumą napawa nas fakt, iż jesteśmy liderem w obszarze kształtowania rynku. W ramach współpracy z Fujifilm Kyowa Kirin Biologics poczyniliśmy duże postępy; obecnie czekamy na dalsze wyniki tej współpracy.”

„Cieszymy się, że produkt Hulio otrzymał zgodę Komisji Europejskiej” – powiedział dr Yoshifumi Torii, prezes i dyrektor generalny Fujifilm Kyowa Kirin Biologics. „Zatwierdzenie produktu leczniczego Hulio przez KE stanowi znaczący kamień milowy. Współpracując z firmą Mylan, nadal dokładamy wszelkich starań, aby dostarczać pacjentom w krajach europejskich wysokiej jakości produkty biopodobne, oferowane w przystępnych cenach.”

Prezydent Mylan Europe, Jacek Glinka, dodał: „Produkty biopodobne dają ogromną szansę na poprawę dostępu pacjentów w Europie do wysokiej jakości leków, które wspierają systemy opieki medycznej w całym regionie, ułatwiając zapewnienie ciągłej opieki starzejącej się populacji w obliczu coraz bardziej obciążonych zasobów.”

Produkt Hulio zalecany jest w tych samych wskazaniach co produkt Humira:

Osoby dorosłe

 • Reumatoidalne zapalenie stawów
 • Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa (ZZSK)
 • Osiowa spondyloartropatia bez zmian radiolograficznych charakterystycznych dla ZZSK
 • Łuszczycowe zapalenie stawów
 • Łuszczyca
 • Ropne zapalenia apokrynowych gruczołów potowych
 • Choroba Leśniowskiego-Crohna
 • Wrzodziejące zapalenie jelita grubego
 • Zapalenie błony naczyniowej oka

Dzieci

 • Wielostawowe młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów (2 lata i więcej)
 • Zapalenie stawów z towarzyszącym zapaleniem przyczepów ścięgnistych (6 lat i więcej)
 • Łuszczyca zwyczajna (plackowata) (4 lata i więcej)
 • Choroba Leśniowskiego-Crohna (6 lat i więcej)
 • Ropne zapalenia apokrynowych gruczołów potowych (12 lat i więcej)
 • Zapalenie błony naczyniowej oka (2 lata i więcej)

Humira jest najlepiej sprzedającym się lekiem biologicznym na świecie. Według danych IQVIA,  sprzedaż tego produktu w Europie wyniosła około 4,4 miliarda dolarów w ciągu 12 miesięcy (stan na 30. czerwca 2018 roku).

Informacje o adalimumabie

Adalimumab jest  lekiem biologicznym podawanym we wstrzyknięciach, hamującym czynnik martwicy nowotworów (TNF), który to może powodować zapalenie w chorobach autoimmunologicznych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, łuszczyca plackowata, choroba Leśniowskiego-Crohna i wrzodziejące zapalenie jelita grubego. Poprzez swoiste wiązanie z TNF, adalimumab blokuje jego aktywność, tym samym zmniejszając stan zapalny i inne objawy choroby.

O firmie Mylan

Mylan to międzynarodowa firma farmaceutyczna, nastawiona na wyznaczanie nowych standardów w opiece zdrowotnej. Pracujemy wspólnie nad zapewnieniem siedmiu miliardom ludzi dostępu do wysokiej jakości leków; wprowadzamy innowacje, aby spełnić niezaspokojone potrzeby medyczne; ustanawiamy zwyczaj niezawodności i doskonałości usług; czynimy to, co jest dobre, a nie to, co łatwe; wywieramy wpływ na przyszłość przez pasję globalnego przywództwa. W naszym stale rosnącym portfolio znajduje się ponad 7,5 tys. produktów wprowadzonych na rynki całego świata, w tym terapie antyretrowirusowe, od których zależnych jest ponad 40% osób leczonych z powodu HIV/AIDS na całym świecie. Nasze produkty sprzedawane są w ponad 165 krajach i terytoriach. Jesteśmy jednym z największych na świecie producentów aktywnych składników farmaceutycznych. Każdy z naszych 35 tys. pracowników jest zaangażowany w proces związany z poprawą stanu zdrowia światowej populacji, z myślą o lepszym świecie. Więcej informacji dostępnych jest na stronie Mylan.com. Informacje, które mogą być ważne dla inwestorów, są stale zamieszczane na naszej stronie internetowej investor.mylan.com.

O Fujifilm Kyowa Kirin Biologics

Firma Fujifilm Kyowa Kirin Biologics została założona przez FUJIFILM Corporation (prezes: Kenji Sukeno; dalej „Fujifilm”) i Kyowa Hakko Kirin Co., Ltd. (prezes i dyrektor operacyjny: Masashi Miyamoto; dalej „Kyowa Hakko Kirin”) 27 marca 2012 r. jako spółka zajmująca się opracowywaniem, produkcją i wprowadzaniem do obrotu leków biopodobnych. Fujifilm zajmuje się dystrybucją leku biopodobnego adalimumab (kod produktu: FKB327) i produktu biopodobnego do humanizowanego przeciwciała monoklonalnego anty-VEGF o nazwie bevacizumab (kod produktu: FKB238), leku stosowanego w leczeniu szeregu nowotworów, w tym niedrobnokomórkowego raka płuc oraz raka jelita grubego. Firma Fujifilm Kyowa Kirin Biologics powołała do życia spółkę joint venture Centus Biotherapeutics Ltd., której celem jest rozwój i komercjalizacja produktu FKB238 z firmą AstraZeneca plc.

Dzięki zaawansowanym technologiom produkcyjnym, kontrolom i analizom jakości, które firma Fujifilm wypracowała przez wiele lat w branży filmów fotograficznych, w połączeniu z zastrzeżonymi technologiami i wiedzą ekspercką zdobytą przez Kyowa Hakko Kirin w ramach R&D i produkcji biofarmaceutycznej, Fujifilm Kyowa Kirin Biologics jest w stanie tworzyć rewolucyjne procesy produkcyjne i obniżać koszty wytwarzania leków biopodobnych. W ramach tej współpracy, spółka planuje tworzyć i produkować wysokiej jakości, konkurencyjne cenowo, niezawodne produkty biopodobne oraz skomercjalizować je w odpowiednim czasie. Stosując się do założeń tej strategii, Fujifilm Kyowa Kirin Biologics zamierza utrzymać wiodącą pozycję na rozwijającym się rynku produktów biopodobnych.

Więcej informacji: fujifilmkyowakirin-biologics.com

Prognozy: Mylan

Niniejsza nota prasowa zawiera twierdzenia mające charakter „prognoz”, w tym w informacje dotyczące firmy Mylan planującej wdrożenie leku Hulio® na różnych rynkach w Europie w przyszłym miesiącu. Oświadczenia te są składane zgodnie z przepisami Safe Harbor zawartymi w Ustawie o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych z 1995 roku. Ponieważ takie twierdzenia z natury wiążą się z ryzykiem i niepewnością, rzeczywiste przyszłe wyniki mogą się znacznie różnić od tych wyrażonych lub sugerowanych w ramach tychże prognoz. Czynniki, które mogą powodować lub przyczyniać się do takich różnic, obejmują między innymi: sukces badań klinicznych oraz zdolność naszą lub naszych partnerów do wykorzystania nowych możliwości produktu; wszelkie przeszkody regulacyjne, prawne lub inne utrudniające nam lub naszym partnerom wprowadzanie produktów na rynek; inne ryzyka związane z rozwojem produktu; zakres, terminy i wyniki wszelkich trwających postępowań sądowych, w tym dochodzeń rządowych oraz wpływ takich postępowań na działalność naszą lub naszych partnerów; działania i decyzje organów nadzorujących służbę zdrowia i farmaceutów oraz zmiany w przepisach i regulacjach dotyczących opieki zdrowotnej i farmaceutycznej w Stanach Zjednoczonych i za granicą; wpływ konkurencji; strategie konkurentów lub innych podmiotów niezależnych opóźniające lub zapobiegające wprowadzaniu produktów; wpływ wszelkich zmian w relacjach między klientem i dostawcami a naszymi klientami i modelami zakupów klienta; wszelkie inne zmiany w relacjach z podmiotami niezależnymi; zmiany warunków ekonomicznych i finansowych działalności firmy Mylan lub jej partnerów; niepewności i sprawy pozostające poza kontrolą zarządu spółki oraz inne ryzyka wyszczególnione w dokumentach Mylan, złożonych w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Spółka Mylan nie jest zobowiązana do aktualizowania tych oświadczeń w celu wprowadzenia poprawek lub zmian po dacie publikacji niniejszej noty prasowej.

Kontakt:

Mylan Fujifilm Kyowa Kirin Biologics
Alicja Wysocka – Świtała        (Media)

535535482

E-mail: alicja.wysocka@cluepr.pl

 

Hiroki Nakamura

Kyowa Hakko Kirin Co., Ltd (Fujifilm Kyowa Kirin Biologics)

+81-3-5205-7205

E-mail: media@kyowa-kirin.co.jp

 

Melissa Trombetta (Inwestorzy)

724.514.1813

E-mail: InvestorRelations@mylan.com

 

Kana Matsumoto

Fujifilm Corporation (Fujifilm Kyowa Kirin Biologics)

+81-3-6271-2000*